Dariusz Grzemny

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwent WSP w Zielonej Górze (filologia polska) oraz pedagogicznych studiów podyplomowych z zakresu wychowania seksualnego. Ukończył kilka kursów trenerskich, w tym kursy specjalistyczne. Wśród nich m.in. Europejskie szkolenie dla trenerów i pracowników młodzieżowych dot. pracy w środowiskach wielokulturowych zorganizowane przez Komisję Europejską i Radę Europy w Luksemburgu i Budapeszcie oraz Zaawansowany Trening dla trenerów w zakresie edukacji o prawach człowieka zorganizowany przez Radę Europy w Budapeszcie i Strasbourgu. Brał udział w szkoleniu dot. metod pracy z młodzieżą defaworyzowaną zorganizowane przez Galway Youth Theatre w Galway (Irlandia). Jest trenerem Rady Europy. Współtworzył podręcznik „ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka”, który powstał z inicjatywy Rady Europy. Prowadzi szkolenia dla wychowawców, edukatorów, nauczycieli i młodzieży z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz cyberprzemocy. Od kilkunastu lat działa w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa – jest wiceprezesem Stowarzyszenia.