Anna Lechowska

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – pedagogika specjalna. Ukończyła podyplomowe studium logopedii na WSP w Krakowie, podyplomowe studium wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studium socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podyplomowy kurs kwalifikacyjny „Podejście systemowe terapii rodzin” Krakowskiej Fundacji Psychoterapii. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i jest certyfikowaną trenerką programu „Chronimy dzieci”. Ukończyła kilka kursów trenerskich, w tym kurs pn. „Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Dzieci Niczyje. Jest superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikowana specjalistką z tego zakresu. W latach 1983-2016 pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako logopeda, nauczyciel oraz dyrektor. Od kilkunastu lat związana ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, którego jest prezeską. Jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.