Opublikowano

Pomożemy Twojej placówce realizować kierunki polityki oświatowej państwa

Współpraca z PERCEPTi EDUKACJA pomoże szkole, przedszkolu lub innej placówce w realizowaniu  kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła w lipcu kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017. Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa znalazły się m.in.:

  • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Nasze szkolenia i programy pomogą w ich realizacji w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Polecamy szczególnie nasze szkolenia nt. wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz budowania postaw szacunku wobec innych. Szukaj ich na naszej “półce z produktami” w dziale “szkolenia“.

Proponujemy również wsparcie w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia skutecznej i prostej ewaluacji. Pod naszą opieką mogą Państwo przeprowadzić ewaluację wewnętrzną m.in. w obszarach wskazanych jako przewidywane ewaluacje zewnętrzne problemowe w zakresie wymagań:

  • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”
  • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

Poznaj więcej szczegółów nt. proponowanego przez nas programu Ewaluacja wewnętrzna w pracy nauczyciela i funkcjonowaniu szkoły.

Nasze szkolenia dla nauczycieli i wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych pomogą w lepszej organizacji ich pracy, co będzie w roku szkolnym 2016/2017 objęte monitorowaniem:

  • “Monitorowanie będzie obejmowało (…) organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”

Poznaj więcej szczegółów nt. naszych szkoleń dla nauczycieli i wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych.