Weź zapytaj!

karty edukacyjno-rozwojowe

Na skróty

Galeria

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” – dla kogo?

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!”, to narzędzie dla osób, które wspierają innych w rozwoju:

 • nauczycieli  – wykorzystasz je na lekcjach wychowawczych lub przedmiotowych
 • trenerów – wykorzystasz je podczas różnego typu szkoleń, nie tylko tych dotyczących rozwijania kompetencji miękkich
 • coachów – wykorzystasz je podczas sesji z klientami
 • instruktorów – wykorzystasz je podczas nauki Twoich podopiecznych

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” – zawartość

30 dwustronnych laminowanych kart w formacie A6 (ok. 15 cm x 10 cm)
30 autorskich zdjęć z historią – na każdej karcie inne zdjęcie
2-5 pytań na każdej karcie
4 kategorie pytań:

 1. początek pracy, rozpoczęcie zajęć, zadania 
 2. relacje, emocje, samoświadomość, współpraca
 3. kreatywność, myślenie, wiedza, refleksja
 4. koniec pracy, podsumowanie zajęć, zadania
 • pakiet poszerzony zawiera 3 zestawy po 30 kart – możesz korzystać z takich samych kart jednocześnie (np. dla kilku grup lub osób)
 • kolor pytajnika przy krawędzi karty wskazuje kategorię pytań (szary, niebieski, malinowy, turkusowy)
 • większość kart możesz z łatwością dopasować do innych kategorii – zawierają uniwersalne pytania

Dlaczego karty?

 • mają różnorodne zastosowania (wykorzystaj jedno lub kilka pytań z karty, wykorzystaj zdjęcia) – zobacz więcej pomysłów na wykorzystanie kart poniżej
 • oddziałują na wiele zmysłów (wzrok, dotyk, zapach)
 • można je wykorzystywać wielokrotnie (jako cały komplet lub pojedyncze karty/pytania)
 • są estetyczne i atrakcyjne w pracy (lubią je uczniowie i uczestnicy szkoleń)

Na kartach znajdziesz uniwersalne pytania rozwojowe do wykorzystania w różnych sytuacjach, kontekstach, momentach zajęć (lekcji, szkolenia, sesji indywidualnej)

weź zapytaj - logo

Dlaczego pytania?

Bo pytania mają moc!

 • formułowanie rozwijających pytań nie jest łatwe
 • często jako edukatorzy formułujemy pytania, których celem jest testowanie, a nie rozwój – oczekujemy jedynej poprawnej odpowiedzi
 • dobrze postawione pytanie:
   • skłania do refleksji i poszukiwania
   • buduje samoświadomość i samodzielność
   • rozwija myślenie i rozumienie
   • wzmacnia motywację 
   • kształtuje empatię i wrażliwość na siebie i drugiego człowieka
   • pomaga rozumieć zjawiska, procesy, relacje
   • podnosi efektywność uczenia się

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” przygotowane są przez doświadczonych trenerów i coachów  Martę Cielińską-Idziak i Grzegorza Idziaka wykorzystujących pracę pytaniami w swojej codziennej praktyce. Większość pytań jest sformułowana w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Zostały sformułowane sposób, który pozwala najskuteczniej wspierać rozwój uczniów lub uczestników szkoleń czy indywidualnych sesji.

na każdej karcie znajdziesz 2-5 uniwersalnych pytań

Wskazówki do pracy pytaniami

Karty „Weź zapytaj!” to narzędzie do pracy pytaniami. W pracy z wykorzystaniem pytań czyha wiele niebezpieczeństw i pokus. Oto kilka wskazówek, które pomogą ominąć niebezpieczne „rafy”:

kiedy pytasz, daj czas na odpowiedź 

 • sprawdź jak długo czekasz na odpowiedź, kiedy zadajesz pytania uczniom lub uczestnikom szkoleń/sesji;
 • pamiętaj, że najważniejszy proces zachodzi w ich głowach podczas poszukiwania odpowiedzi – to wtedy odkrywają najwięcej, a cisza lub uzgadnianie odpowiedzi mogą być bardzo twórcze i uczące

słuchaj, kiedy pada odpowiedź

 • wskazówka wydaje się oczywista, ale często jest ignorowana, zwłaszcza wtedy, kiedy już kolejny raz prowadzisz podobne zajęcia;
 • stosuj techniki aktywnego słuchania: patrz na mówiącego, zwróć się w jego stronę całym ciałem, pochyl się w jego stronę, reaguj mimiką i gestami, dawaj znaki skinieniem głowy, zadawaj pogłębiające pytania, wyraź uznanie lub zaskoczenie itp.

odpowiedź nie musi być dla Ciebie

pytanie może być ważniejsze niż odpowiedź 

 • obie wskazówki odnoszą się do podobnego problemu: ciekawość lub potrzeba sprawdzenia odpowiedzi;
 • pamiętaj, że dobrze postawione pytanie uruchamia proces refleksji i myślenia, ma pomagać tym, którym zostało zadane – jest dla nich;
 • uczniowie lub uczestnicy szkoleń/sesji nie zawsze chcą odpowiedzieć na każde pytanie, ale to nie znaczy, że ono nie działa;
 • często pytania o emocje czy relacje pozwalają im docierać do bardzo osobistych przeżyć i refleksji, którymi nie chcą się dzielić z Tobą lub grupą, w której się znajdują – uszanuj to! 

pytaj siebie, czy masz gotowość usłyszenia odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie

 • niektóre pytania mogą zachęcać do udzielenia informacji, które nie będą dla Ciebie przyjemne (np. na temat emocji, które wzbudza Twój sposób pracy);
 • sprawdzaj swoją gotowość na usłyszenie odpowiedzi;
 • nie neguj odpowiedzi, które usłyszysz – zniechęcisz w ten sposób do dalszych szczerych wypowiedzi;
 • okaż wdzięczność za szczerość i wykorzystaj odpowiedzi do własnego rozwoju;
 • rozważ też, czy inni uczniowie lub uczestnicy szkolenia są gotowi na wysłuchanie odpowiedzi – jakie to wywoła skutki (np. czy nie spowoduje konfliktów w grupie, czy nie wzmocni niepożądanej rywalizacji, zazdrości itp.)

sprawdzaj intencje Twoich pytań

 • dbaj o świadome i celowe zadawanie pytań;
 • pytaj siebie, po co zadajesz pytanie i co chcesz dzięki niemu osiągnąć;
 • sprawdzaj, czy Twoje pytania nie zawierają ukrytych intencji (np. chęć ośmieszenia ucznia lub uczestnika szkolenia/sesji, chęć udowodnienia swojej racji, okazania wyższości);
 • wybieraj takie pytania i taki sposób ich zadawania, które służą rozwojowi Twoich uczniów lub uczestników szkoleń/sesji

Pomysły na wykorzystanie kart „Weź zapytaj!”

Karty „Weź zapytaj!” możesz wykorzystać na różne sposoby. Oto kilka pomysłów, które z pewnością nie wyczerpują wszystkich ich możliwości:

wybierz karty najtrafniejsze do sytuacji, daj karty uczestnikom/uczniom do pracy w grupach lub indywidualnie

 • karty są podzielone na kategorie, a każda karta zawiera kilka zestawionych ze sobą tematycznie pytań;
 • wybieraj te karty, które najtrafniej pasują do sytuacji edukacyjnej;
 • rozdaj karty poszczególnym uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji albo grupom według Twoich ustaleń i podaj im instrukcje do pracy (np. zastanówcie się nad pytaniami, które widzicie na karcie, a następnie zapiszcie odpowiedzi na kartce i wyznaczcie osobę, która zreferuje odpowiedzi po zakończeniu pracy) 

wybierz odpowiednie karty i pozwól uczestnikom/uczniom wylosować kartę dla siebie lub grupy

 • zasady podobne jak we wskazówce powyżej;
 • zamiast jednak przekazywać karty wg Twoich ustaleń pozwól je wylosować uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji;
 • karty jako produkt fizyczny są wdzięcznym narzędziem do losowania poprzez wybranie jednej karty z talii, stosu (np. 3 od góry) lub rozłożonych na stole;
 • możesz też rozłożyć karty w taki sposób, by pytania były widoczne i pozwolić wybrać jedną lub kilka kart według uznania uczniów lub uczestników szkolenia/sesji

wykorzystaj jedno lub kilka pytań z karty

 • każda karta zawiera od 2 do 5 pytań;
 • możesz poprosić o odpowiedź na wszystkie lub tylko wybrane pytania; 

poproś uczestnika/ucznia o odpowiedź na forum lub w małej grupie

 • praca nad odpowiedziami na pytania z kart oraz sama prezentacja odpowiedzi mogą mieć różną formę;
 • pamiętaj, że nie zawsze odpowiedź jest dla Ciebie

zaproponuj, żeby uczestnik/uczeń zadał pytanie ze swojej karty innej osobie

 • nasze karty możesz wykorzystać do rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu, słuchania innych oraz rozwijania relacji interpersonalnych;
 • zachęć uczniów lub uczestników szkoleń/sesji do zadawania pytań z karty innym i wysłuchiwania ich odpowiedzi;
 • omów zasady aktywnego słuchania, jeśli uznasz to za konieczne
 • zaproponuj, by przeformułowali pytanie

korzystaj z wybranych przez siebie kart jak ze „ściągi”, dzięki której będziesz  pamiętać o zadaniu uczestnikom/uczniom ważnych i właściwych pytań 

 • zadanie właściwego pytania we właściwym momencie procesu uczenia to ważna umiejętność;
 • często w ferworze pracy umykają nam pytania, które chcieliśmy zadać;
 • połóż obok siebie lub weź do ręki jedną lub kilka kart z pytaniami, które chcesz zadać uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji i skorzystaj z nich w odpowiednim momencie Twoich zajęć

zaproś uczestników/uczniów do ułożenia własnych pytań lub skojarzeń do zdjęć umieszczonych na kartach

 • układanie pytań przez uczniów lub uczestników szkoleń/sesji sprzyja procesowi uczenia się, zapamiętywania i rozumienia poznawanych treści, rozwija kreatywność i logiczne myślenie;
 • zachęć ich do ułożenia własnych pytań do zdjęć umieszczonych na kartach;
 • możesz zaproponować, żeby były to pytania:
  • na które odpowiedź można znaleźć na zdjęciu (np. ile osiołków widać na zdjęciu?), 
  • by odnosiły się do możliwych historii związanych ze zdjęciem (np. na co czekają osiołki? co się z nimi stanie?) lub
  • by odnosiły się do sytuacji omawianych podczas zajęć (np. jak zachęcić osiołki do pójścia w określoną stronę? jak motywować siebie do podążania do celu?
 • z tak ułożonymi pytaniami możesz pracować na kilka sposobów:
  • pytania są zadawane osobie w parze i w ten sposób prowadzony jest dialog;
  • pytania są zapisywane i przekazywane kolejnej grupie, która na nie odpowiada;
  • wybrane pytanie odczytywane jest na forum i wspólnie zastanawiamy się nad możliwymi odpowiedziami

zachęć uczestników/uczniów do ułożenia historii na podstawie samych zdjęć lub jako odpowiedzi na pytania do zdjęć

 • zdjęcia umieszczone na kartach lub pytania ułożone do nich (zob. wskazówka powyżej) możesz wykorzystać do układania kreatywnych historii;
 • daj lub pozwól wylosować  uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji jedną lub kilka kart i zachęć ich do ułożenia historii lub opowiadania na ich podstawie;
 • możesz poprosić, by opowieść ta miała określony kontekst (np. odnosiła się do tematu zajęć lub spraw dotyczących grupy  albo osoby, z która pracujesz);
 • pamiętaj, że praca obrazem często pomaga w opowiadaniu o sytuacjach, o których trudno jest mówić wprost

kreatywnie wykorzystuj karty z różnych kategorii w różnych sytuacjach

 • pamiętaj, że nasze karty są podzielona na kategorie w sposób umowny – wiele z nich możesz z łatwością wykorzystać w innych sytuacjach i kontekstach Twojej pracy z uczniami lub uczestnikami szkoleń/sesji

skorzystaj z pakietu poszerzonego, by używać kilku takich samych kart jednocześnie

 • pakiet podstawowy zawiera 30 unikalnych kart;
 • w pakiecie poszerzonym znajdziesz 3 komplety takich kart, dzięki czemu kilka grup lub kilka osób będzie mogło pracować nad tymi samymi pytaniami

wykorzystaj kolory kategorii do połączenia uczniów lub uczestników szkolenia/sesji w grupy

 • pozwól im losować karty odwrócone obrazkami do góry;
 • kolory pytajników wskażą nowe grupy

Karty „Weź zapytaj!” – wybierz zestaw dla siebie

 • możesz wybrać pakiet podstawowy (30 kart) lub pakiet poszerzony (3 x 30 kart)
 • w każdym pakiecie oprócz kart znajdziesz uproszczona instrukcję
 • karty „Weź zapytaj!” zapakowane są w jutowy lub lniany woreczek, którego kolor możesz wybrać podczas składania zamówienia (zielona juta, beżowa juta, różowa juta, brązowa juta, czerwona juta, fioletowa juta, naturalny len)
 • Całość zapakowana jest w eko-karton o wymiarach 18x12x4 cm

Karty jako prezent dla nauczyciela, trenera, coacha

karty na prezent

Karty przewiążemy ozdobną wstążką

Możesz wybrać pakiet podstawowy (za 99,00 zł) lub poszerzony (za 149,00 zł)

Możesz wybrać kolor woreczka, w który zapakujemy karty

Dołączymy stylową kartkę z Twoimi życzeniami/podziękowaniami

Karty „Weź zapytaj!” są niebanalnym prezentem dla nauczyciela, trenera, coacha.

Jeśli przy zakupie wybierzesz tę opcję, to:

 • ozdobimy karty wstążką
 • dołączymy spersonalizowaną kartę na kraftowym papierze z Twoimi podziękowaniami/życzeniami

Treść kartki możesz podać podczas finalizowania zamówienia (specjalne pole znajdziesz pod sekcją Twoich danych adresowych).

Usługa jest gratis.

Zobacz przykładowe kartki:

Skorzystaj z naszych szkoleń i kursów nt. pracy pytaniami

 • zamów szkolenie dla rady pedagogicznej
 • skorzystaj ze szkolenia otwartego
 • weź udział w szkoleniu online

Śledź naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z informacjami o naszych szkoleniach i nowościach

Polecamy nasze kursy online dotyczące wykorzystywania pytań w pracy z uczniami:

Kup zestaw dla siebie

Karty oraz ochronne etui do nich znajdziesz w naszym sklepie internetowym.