Kategorie
kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe wsparcie nauczyciela

Podstawy pakietu biurowego

Na skróty Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji, to podstawowe aplikacje pakietu biurowego (np. Microsoft Office).  Posługiwanie się tymi narzędziami, to podstawowe kompetencje w społeczeństwie zinformatyzowanym, jak czytanie i pisanie. I tak, jak trudno jest sobie wyobrazić nauczyciela nieumiejącego czytać i pisać, tak trudno wyobrazić sobie współczesnego nauczyciela nie posługującego się tymi […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe wsparcie nauczyciela

Cyfrowe ABC – podstawy obsługi komputera, tabletu, smartfona, projektora

Na skróty Wielu dobrych nauczycieli przeoczyło moment, w którym należało podjąć wyzwanie “zaprzyjaźnienia się” z nowymi technologiami. Dziś trudno im się przyznać do tego, że nie potrafią z nich korzystać. Nie stosują na swoich lekcjach metod opartych na TIK, mają problem z obsługą dziennika elektronicznego i przygotowywaniem materiałów w wersji elektronicznej czy prowadzeniem zajęć zdalnych. […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych – nauczycielska strona na Facebooku, blogi, e-portfolia

Na skróty Wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela dyplomowanego znajduje się „upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty” (par. 5, p. 3, lit. b).  Pomimo, że kryterium to jest opcjonalne i dotyczy tylko nauczycieli dyplomowanych to umiejętności i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami przydadzą się każdemu nauczycielowi.  Na szkoleniu pokażemy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

Na skróty Prowadzenie zajęć otwartych wiąże się z dużym stresem. Wielu nauczycieli unika takiego doświadczenia, chociaż może być ono bardzo rozwojowe dla ich umiejętności pracy z uczniami. Podczas szkolenia możemy pracować nad tym, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia zajęć, ale także do pełnienia roli obserwatora udzielającego informacji zwrotnej i do przyjmowania jej. Możemy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela

Na skróty 1 września 2018 weszły w życie zmiany w systemie oceny pracy nauczycieli. Obejmują one wszystkich nauczycieli i dyrektorów. Szczegółowe kryteria tej oceny określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Lider zespołu nauczycielskiego

Na skróty Bycie liderem to duże wyzwanie, które często budzi obawy. Podczas szkolenia pokazujemy m.in., co to znaczy być liderem, jakich kompetencji do tego potrzeba, jak ustalać zasady współpracy z zespołem. Możemy w trakcie zajęć razem z Wami ustalić zasady pracy zespołów zadaniowych i rolę ich liderów. Więcej szczegółów ustalimy podczas rozmowy. To szkolenie przygotujemy […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Współpraca w zespole nauczycielskim

Na skróty Nauczyciele w placówce oświatowej stanowią pewne gremium: „grono”, „radę pedagogiczną”, „ciało nauczycielskie”. Często jest to jednak bardziej grupa indywidualistów niż efektywnie współpracujący zespół. Czego zatem potrzeba, żeby stworzyć „prawdziwy zespół”? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Współpraca w zespole oparta na celach i zasadach

Na skróty Umiejętność pracy zespołowej jest ważnym elementem kompetencji  kluczowych (m.in. kompetencji społecznych, w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej). Rozwijanie tej kompetencji wśród nauczycieli jest ważne nie tylko ze względu na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez grono pedagogiczne, ale także ze względu na to, że poprzez dawanie przykładu mogą oni wpływać […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Komunikacja budująca relacje w zespole

Na skróty Istnieje wiele barier utrudniających współpracę, ale są również sposoby na ich pokonywanie. Ważnym krokiem w budowaniu współpracy zespołowej jest uświadomienie sobie osobistych ograniczeń w zakresie postaw oraz umiejętności (szczególnie komunikacyjnych). Otwarta komunikacja oparta na szacunku wzmacnia relacje w zespole i ułatwia współpracę pomiędzy jego członkami. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Konflikty w zespole – jak przez nie przejść i odnieść korzyść

Na skróty Konflikty są nieodzownym elementem funkcjonowania zespołu. Mogą one mieć bardzo twórczy i rozwojowy wpływ na zespół. Sztuką nie jest unikać konfliktów, ale przechodzić przez tak, by przyniosły korzyść. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła […]