Kategorie
wsparcie nauczyciela

Dobrostan nauczyciela – wzmacnianie odporności psychicznej i emocjonalnej

Na skróty Dlaczego dobrostan nauczyciela jest tak istotny? Bo szczęśliwy nauczyciel, to szczęśliwi uczniowie. Umiejętność dbania o swój dobrostan jest ważną kompetencją nauczyciela, która owocuje lepszymi efektami w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami. Presja, wyzwania i trudne sytuacje to nauczycielska codzienność, która zaburza wewnętrzny spokój, ale z którą można sobie radzić. Szkolenie […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

Na skróty Nauczyciel to zawód “podwyższonego ryzyka”. Stąd stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela, to zjawisko często spotykane. Praca z innymi ludźmi, odpowiedzialność za nich, trudne sytuacje, ogromna presja wewnętrzna i zewnętrzna oraz częsta potrzeba perfekcji zwiększają to ryzyko. Na szkoleniu dowiecie się więcej na temat tego, jak działają stres i wypalenie zawodowe w pracy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Prawo oświatowe

Na skróty Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Znajmość aktualnych przepisów prawa oświatowego jest niezbędna w pracy dyrektora szkoły/przedszkola i w pracy nauczycieli. Nasze szkolenia z tego obszaru przygotowywane są pod konkretne potrzeby szkoły/przedszkola lub wg pojawiających się zmian w przepisach. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Radzenie sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela

Na skróty Różne czynniki sprawiają, że w nauczycielach pojawia się wiele trudnych emocji. Często trudno jest je nazwać, a jeszcze trudniej poradzić sobie z nimi. Frustracja, złość, smutek, żal, poczucie bezsilności to naturalne emocje i stany, które towarzyszą ludziom pracującym z innymi ludźmi. Oczywiście nie są one jedynymi, gdyż praca nauczyciela przynosi również wiele pozytywnych […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela

Na skróty Awans zawodowy nauczyciela wiąże się ze spełnieniem wielu różnych wymagań oraz opracowaniem odpowiedniej dokumentacji w określonych terminach. Nasze szkolenie pokazuje prawne i praktyczne aspekty awansu na poszczególne stopnie. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła […]

Kategorie
TIK i programowanie wsparcie nauczyciela

Doskonałe prezentacje – PowerPoint, Canva

Na skróty Prezentacje multimedialne są wykorzystywane w edukacji dorosłych i dzieci. Dają możliwość łatwego przedstawiania treści z wykorzystanie różnych form przekazu. Nie ma zapewne nauczyciela, który nie widziałby slajdów prezentacji PowerPoint i pewnie niewielu jest takich, którzy nigdy sami nie przygotowali choćby kilku slajdów. Dobrze przygotowane prezentacje, to nie tylko efektowne gadżety, ale przede wszystkim […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Podstawy pakietu biurowego

Na skróty Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji, to podstawowe aplikacje pakietu biurowego (np. Microsoft Office).  Posługiwanie się tymi narzędziami, to podstawowe kompetencje w społeczeństwie zinformatyzowanym, jak czytanie i pisanie. I tak, jak trudno jest sobie wyobrazić nauczyciela nieumiejącego czytać i pisać, tak trudno wyobrazić sobie współczesnego nauczyciela nie posługującego się tymi […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Cyfrowe ABC – podstawy obsługi komputera, tabletu, smartfona, projektora

Na skróty Wielu dobrych nauczycieli przeoczyło moment, w którym należało podjąć wyzwanie “zaprzyjaźnienia się” z nowymi technologiami. Dziś trudno im się przyznać do tego, że nie potrafią z nich korzystać. Nie stosują na swoich lekcjach metod opartych na TIK, mają problem z obsługą dziennika elektronicznego i przygotowywaniem materiałów w wersji elektronicznej czy prowadzeniem zajęć zdalnych. […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela

Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych – nauczycielska strona na Facebooku, blogi, e-portfolia

Na skróty Wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela dyplomowanego znajduje się „upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty” (par. 5, p. 3, lit. b).  Pomimo, że kryterium to jest opcjonalne i dotyczy tylko nauczycieli dyplomowanych to umiejętności i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami przydadzą się każdemu nauczycielowi.  Na szkoleniu pokażemy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

Na skróty Prowadzenie zajęć otwartych wiąże się z dużym stresem. Wielu nauczycieli unika takiego doświadczenia, chociaż może być ono bardzo rozwojowe dla ich umiejętności pracy z uczniami. Podczas szkolenia możemy pracować nad tym, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia zajęć, ale także do pełnienia roli obserwatora udzielającego informacji zwrotnej i do przyjmowania jej. Możemy […]