Dobrostan nauczyciela – wzmacnianie odporności psychicznej i emocjonalnej

Dlaczego dobrostan nauczyciela jest tak istotny? Bo szczęśliwy nauczyciel, to szczęśliwi uczniowie. Umiejętność dbania o swój dobrostan jest ważną kompetencją nauczyciela, która owocuje lepszymi efektami w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami. Presja, wyzwania i trudne sytuacje to nauczycielska codzienność, która zaburza wewnętrzny spokój, ale z którą można sobie radzić.

Szkolenie stacjonarne lub online

Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live)

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

 • wzmocnienie nauczycieli w obszarze psychicznym i emocjonalnym
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • wzmocnienie kompetencji związanych z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami i presją
 • na czym polega dobrostan nauczyciela
 • co kieruje naszym życiem – na czym się skupiać, by realnie zmienić postrzeganie siebie
 • jak identyfikować swoje mocne strony
 • słabe strony czy obszary do rozwoju – jak sposób mówienia i myślenia wpływa na nasze samopoczucie
 • pułapka doskonałości i prawo do błędu – sztuka mądrego odpuszczania
 • wzajemne wsparcie w zespole – jak się wzajemnie wzmacniać
 • asertywność – droga do wewnętrznej równowagi
 • szczegółowy zakres szkolenia i czas trwania ustalany jest z dyrektorem szkoły lub osobą odpowiedzialną za szkolenia w placówce (zob. następny punkt – kwestie organizacyjne)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w wirtualnym pokoju na platformie ZOOM, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.*

 • czas trwania – 3-6 godzin dydaktycznych
 • szczegółowy zakres szkolenia i czas trwania ustalany jest z dyrektorem szkoły lub osobą odpowiedzialną za szkolenia w placówce
 • uczestnikami mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

To szkolenie wymaga spokoju nauczycieli. Najlepiej zorganizować je w dniu wolnym od zajęć lub nawet podczas wyjazdu. O ile to możliwe, to udział w takim szkoleniu powinien być dobrowolny.

Zajęcia mają charakter warsztatowy i refleksyjny. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, nazywanie i weryfikowanie własnych odczuć i przekonań itp.)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

Cena szkolenia online to 1500 zł brutto

W przypadku szkoleń stacjonarnych cena bazowa to 1600 zł, ale ostateczny koszt uzgadniamy z dyrekcją placówki zamawiającej. Jest on zależny m.in. od kosztów dojazdu prowadzącego.

W szczególnych przypadkach możemy zaproponować ograniczenie liczebności grupy lub utworzenie kilku grup szkoleniowych w celu zapewnienia lepszych efektów edukacyjnych szkolenia.

Udzielamy rabatów dla:

 • niewielkich placówek (do 15 nauczycieli)
 • placówek współpracujących z nami i korzystających z innych naszych szkoleń
 • placówek, które zamawiają więcej niż jedno szkolenie

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

  udostępnij:

  Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

  Nauczyciel to zawód “podwyższonego ryzyka”. Stąd stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela, to zjawisko często spotykane. Praca z innymi ludźmi, odpowiedzialność za nich, trudne sytuacje, ogromna presja wewnętrzna i zewnętrzna oraz częsta potrzeba perfekcji zwiększają to ryzyko.

  Na szkoleniu dowiecie się więcej na temat tego, jak działają stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela oraz wzmocnicie umiejętności samowspierania się w trudnych momentach związanych z pracą. Dowiecie się, jak dbać o swoją “higienę psychiczną”, by być lepszym nauczycielem i mieć poczucie spełnienia w życiu.

  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

  Dowiedz się więcej o szkoleniu:

  W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

  • identyfikuje czynniki stresogenne w swojej pracy oraz charakteryzuje ich wpływ na stan emocjonalny
  • zna i wykorzystuje techniki rozładowywania stresu w ramach strategii krótko- i długotrwałych
  • Czym jest stres i czy istnieje stres pozytywny? Model stresu MOZ (Myślenie – Odczuwanie – Zachowanie)
  • Czym jest wypalenie zawodowe. Komu grozi? Jakie są objawy i jakie mogą być jego skutki?
  • Relacje między stresem a wypaleniem zawodowym – fakty i mity
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem, w tym monolog wewnętrzny i praca z przekonaniami jako sposób zmniejszania odczuwanego stresu; relaksacja, praca z oddechem, wizualizacja (strategie krótkotrwałe i długotrwałe)
  • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
  • Znaczenie kompetencji osobistych: zarządzania czasem, twórczego podejścia do zadań, asertywności i stawiania granic
  • Praca nad sobą jako ważny element rozwoju każdego człowieka
  • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
  • optymalna grupa uczestników – 20 osób
  • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
  • warunki techniczne:
   • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
  • Roland Geisselhart/Christiane Hofmann-Burkart, Stresologia. Techniki zarządzania stresem. Flashbook.pl 2009
  • Christina Maslach, Michael P. Leiter, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
  • Sue Atkinson, Teraz ja! Czyli jak zbudować poczucie własnej wartości. Wyd. Axel Springer Polska Sp. Z o.o., Warszawa 2006
  • Dale Carnegie & Associates, Jak unikać błędów, oddalać zmartwienia i przezwyciężać stres, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2013,2014
  • Stanisław Korczyński, STRES w pracy zawodowej nauczyciela, Impuls, Kraków 2014
  • Steve Chandler, 100 sposobów motywowania siebie, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010

  Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

  Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

  Napisz:

   Dotyczy szkolenia (wymagane)
   Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

   Treść wiadomości
   Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

   Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

   Chcę podać więcej szczegółów

   Uczestnicy szkolenia

   Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

   Liczba grup szkoleniowych   Liczba osób w każdej grupie   Charakterystyka uczestników
   Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

   Preferowany termin szkolenia
   Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

   od

   do

   ———–
   DANE KONTAKTOWE

   Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

   Imię (wymagane)   Nazwisko (wymagane)   Adres email (wymagane)   Numer telefonu
   (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)   Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


   Wpisz rodzaj placówki:

   Twoja funkcja w placówce (wymagane):


   Wpisz swoją funkcję:

   Nazwa placówki   Adres placówki

   Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

   ———–

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

   Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

   Zobacz politykę prywatności

   udostępnij:

   Prawo oświatowe

   Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Znajmość aktualnych przepisów prawa oświatowego jest niezbędna w pracy dyrektora szkoły/przedszkola i w pracy nauczycieli.

   Nasze szkolenia z tego obszaru przygotowywane są pod konkretne potrzeby szkoły/przedszkola lub wg pojawiających się zmian w przepisach.

   Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

   Dowiedz się więcej o szkoleniu:

   Cele szkoleń ustalane są z dyrektorem placówki zamawiającej tę formę wsparcia

   Szczegółowe treści szkoleń ustalane są z dyrektorem placówki zamawiającej tę formę wsparcia.

   W naszej ofercie już są dostępne szkolenia z zakresu:

   Możemy przygotować dla Państwa szkolenia z zakresu m.in.:

   • praw, obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli 
   • bieżących zmian w prawie oświatowym

   A także szkolenia z zakresu prawa oświatowego dla dyrektorów i pracowników administracji

   Forma zajęć zależy od indywidualnych ustaleń z zamawiającym

   Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

   Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

   Napisz:

    Dotyczy szkolenia (wymagane)
    Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

    Treść wiadomości
    Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

    Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

    Chcę podać więcej szczegółów

    Uczestnicy szkolenia

    Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

    Liczba grup szkoleniowych    Liczba osób w każdej grupie    Charakterystyka uczestników
    Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

    Preferowany termin szkolenia
    Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

    od

    do

    ———–
    DANE KONTAKTOWE

    Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

    Imię (wymagane)    Nazwisko (wymagane)    Adres email (wymagane)    Numer telefonu
    (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)    Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


    Wpisz rodzaj placówki:

    Twoja funkcja w placówce (wymagane):


    Wpisz swoją funkcję:

    Nazwa placówki    Adres placówki

    Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

    ———–

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

    Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

    Zobacz politykę prywatności

    udostępnij:

    Radzenie sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela

    To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami.

    Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

    Dowiedz się więcej o szkoleniu:

    Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

    Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

    Napisz:

     Dotyczy szkolenia (wymagane)
     Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

     Treść wiadomości
     Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

     Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

     Chcę podać więcej szczegółów

     Uczestnicy szkolenia

     Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

     Liczba grup szkoleniowych     Liczba osób w każdej grupie     Charakterystyka uczestników
     Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

     Preferowany termin szkolenia
     Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

     od

     do

     ———–
     DANE KONTAKTOWE

     Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

     Imię (wymagane)     Nazwisko (wymagane)     Adres email (wymagane)     Numer telefonu
     (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)     Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


     Wpisz rodzaj placówki:

     Twoja funkcja w placówce (wymagane):


     Wpisz swoją funkcję:

     Nazwa placówki     Adres placówki

     Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

     ———–

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

     Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

     Zobacz politykę prywatności

     udostępnij:

     Awans zawodowy nauczyciela

     Awans zawodowy nauczyciela wiąże się ze spełnieniem wielu różnych wymagań oraz opracowaniem odpowiedniej dokumentacji w określonych terminach. Nasze szkolenie pokazuje prawne i praktyczne aspekty awansu na poszczególne stopnie.

     Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

     Dowiedz się więcej o szkoleniu:

     W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

     • opisuje wymagania prawne związane z awansem zawodowym nauczyciela i wskazuje ich podstawy prawne
     • konstruuje plan rozwoju zawodowego
     • podaje przykłady dokumentowania rozwoju zawodowego
     • aspekty prawne awansu zawodowego nauczycieli, zadania nauczyciela i dyrektora, ważne terminy
     • przygotowanie dokumentacji na poszczególne stopnie awansu
     • jak zaplanować plan rozwoju zawodowego, by spełnić wymagania na określony stopień awansu – dobre praktyki, wymiana doświadczeń
     • w jaki sposób dokumentować swoją pracę, przygotowanie sprawozdania ze stażu
     • narzędzia przydatne w pracy nauczyciela – blogi, cyfrowa chmura, media społecznościowe itp.
     • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
     • optymalna grupa uczestników – 20 osób
     • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
     • warunki techniczne:
      • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
     • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
     • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z poźn. zmianami (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
     • http://ko-gorzow.edu.pl/awans-zawodowy-2018/ – strona Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z informacjami nt. awansu zawodowego nauczycieli oraz wzorami dokumentów (dostęp: 30.07.2018)

     Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

     Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

     Napisz:

      Dotyczy szkolenia (wymagane)
      Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

      Treść wiadomości
      Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

      Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

      Chcę podać więcej szczegółów

      Uczestnicy szkolenia

      Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

      Liczba grup szkoleniowych      Liczba osób w każdej grupie      Charakterystyka uczestników
      Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

      Preferowany termin szkolenia
      Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

      od

      do

      ———–
      DANE KONTAKTOWE

      Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

      Imię (wymagane)      Nazwisko (wymagane)      Adres email (wymagane)      Numer telefonu
      (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)      Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


      Wpisz rodzaj placówki:

      Twoja funkcja w placówce (wymagane):


      Wpisz swoją funkcję:

      Nazwa placówki      Adres placówki

      Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

      ———–

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

      Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

      Zobacz politykę prywatności

      udostępnij:

      Doskonałe prezentacje – PowerPoint, Impress, Prezi

      Prezentacje multimedialne są wykorzystywane w edukacji dorosłych i dzieci. Dają możliwość łatwego przedstawiania treści z wykorzystanie różnych form przekazu. Nie ma zapewne nauczyciela, który nie widziałby slajdów prezentacji PowerPoint i pewnie niewielu jest takich, którzy nigdy sami nie przygotowali choćby kilku slajdów. Dobrze przygotowane prezentacje, to nie tylko efektowne gadżety, ale przede wszystkim większa skuteczność przekazu i uczenia.

      Podczas warsztatów nauczyciele poznają tajniki klasycznych prezentacji w programach PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) oraz nauczą się tworzenia prezentacji w Prezi. 

      Warsztaty składają się z 3 modułów, które można realizować łącznie jako cykl zajęć lub osobno (pojedyncze zajęcia).

      Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

      Dowiedz się więcej o szkoleniu:

      Głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia i wykorzystywania prezentacji w edukacji.

      Cele modułu I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • podaje wyróżniki dobrej prezentacji
      • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu PowerPoint/Impress

      Cele modułu II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu PowerPoint/Impress
      • tworzy – na podstawie prezentacji – materiały, które można wykorzystać w innych aplikacjach (filmy, dokumenty itp.)
      • steruje prezentacją przy pomocy smartfona (PowerPoint)

      Cele modułu III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • wskazuje różnice pomiędzy prezentacjami tworzonymi w PowerPonit/Impress a prezentacjami tworzonymi w Prezi
      • tworzy prezentacje w aplikacji Prezi wykorzystując różnego typu zawartość

      Moduł I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

      Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji podstawowych.

      • Po czym rozpoznać dobre prezentacje?
       • Aspekty techniczne
       • Rola prezentującego (nauczyciela, wykładowcy, szkoleniowca)
      • Przygotowanie prezentacji
       • Wykorzystywanie wbudowanych układów slajdów
       • Wstawianie różnych typów obiektów do prezentacji (tekst, obrazy, grafiki, wideo, wykresy, schematy, kształty)
       • Formatowanie podstawowe obiektów
       • Dodawanie animacji obiektów w prezentacji
       • Stosowanie przejść między slajdami
       • Dodawanie notatek do slajdów
      • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji
      • Sterowanie prezentacją
       • Widok podstawowy i widok prezentera
       • Korzystanie z narzędzi prezentacyjnych PowerPoint (wskaźnik, zakreślacz, pióro, lupa)
       • Wykorzystanie tablicy multimedialnej do sterowania prezentacją

      Moduł II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

      Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji zaawansowanych. Funkcje te ułatwiają tworzenie prezentacji oraz sterowanie nią, a także przygotowanie na podstawie prezentacji materiałów wykorzystywanych w innych aplikacjach.

      • Przygotowanie prezentacji
       • Tworzenie własnych wzorców i układów slajdów
       • Zaawansowane formatowanie obiektów w prezentacji
       • Sterowanie animacjami obiektów w prezentacji (chronometraże, oś czasu, dodatkowe efekty, wyzwalacze)
       • Sterowanie przejściami między slajdami
       • Uzyskiwanie dodatkowych efektów przez łączenie animacji i przejść slajdów
       • Dodawanie dźwięków i podkładu muzycznego do prezentacji
       • Korzystanie z konspektu prezentacji
      • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji – eksport do MS Word
      • Eksport prezentacji do różnych formatów plików (film, obraz, pdf)
      • Sterowanie prezentacją
       • Wykorzystywanie smartfona do sterowania prezentacją
       • Przygotowywanie niestandarodwych pokazów slajdów

      Moduł III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

      • Różnice między prezentacjami multimedialnymi w Prezi i w PowerPoint
      • Tworzenie dynamicznych prezentacji zawierających treści tekstowe, graficzne, muzyczne czy filmów wideo
      • Platforma Prezi i jej funkcje
      • Korzystanie z gotowych szablonów prezentacji
      • Tworzenie własnej prezentacji z tekstem, grafiką, muzyką i filmem
      • Udostępnianie, zapisywanie offline i drukowanie prezentacji

      indywidualna praca uczestników – warsztat

      • czas trwania – każdy z modułów trwa min. 4 godziny dydaktyczne (zależnie od zaawansowania uczestników)
      • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
      • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
      • warunki techniczne:
       • dostęp do szerokopasmowego internetu
       • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
       • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu i uzgodnionym przed szkoleniem oprogramowaniem: MS Office lub Libre Office)
      • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
      • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
      • Pakiet LibreOffice – strona www – https://pl.libreoffice.org/ (dostęp: 5.08.2018)
      • Pakiet MS Office – strona www – https://support.office.com/ (dostęp: 5.08.2018)
      • Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski, Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego, 2010

      Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

      Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

      Napisz:

       Dotyczy szkolenia (wymagane)
       Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

       Treść wiadomości
       Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

       Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

       Chcę podać więcej szczegółów

       Uczestnicy szkolenia

       Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

       Liczba grup szkoleniowych       Liczba osób w każdej grupie       Charakterystyka uczestników
       Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

       Preferowany termin szkolenia
       Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

       od

       do

       ———–
       DANE KONTAKTOWE

       Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

       Imię (wymagane)       Nazwisko (wymagane)       Adres email (wymagane)       Numer telefonu
       (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)       Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


       Wpisz rodzaj placówki:

       Twoja funkcja w placówce (wymagane):


       Wpisz swoją funkcję:

       Nazwa placówki       Adres placówki

       Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

       ———–

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

       Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

       Zobacz politykę prywatności

       udostępnij:

       Podstawy pakietu biurowego

       Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji, to podstawowe aplikacje pakietu biurowego (np. Microsoft Office).  Posługiwanie się tymi narzędziami, to podstawowe kompetencje w społeczeństwie zinformatyzowanym, jak czytanie i pisanie. I tak, jak trudno jest sobie wyobrazić nauczyciela nieumiejącego czytać i pisać, tak trudno wyobrazić sobie współczesnego nauczyciela nie posługującego się tymi narzędziami cyfrowymi.

       Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie podstaw korzystania z aplikacji pakietów biurowych.

       Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

       Dowiedz się więcej o szkoleniu:

       W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

       • charakteryzuje podstawowe funkcje programów Word, Excel i PowerPoint
       • tworzy proste dokumenty, arkusze i prezentacje w tych programach
       • Word (m.in. interfejs programu, strony – formatowanie, nagłówki i stopki, numerowanie, symbole i znaki specjalne, praca z grafiką, przypisy, style, tabele, listy, automatyczne spisy treści)
       • Excel (m.in. interfejs, wprowadzanie danych, edycja komórek, podstawowe operacje na komórkach, formatowanie tabele i wykresy, import i export, praca z arkuszami, podstawowe formuły)
       • Power Point (m.in. tworzenie prezentacji, edycja tekstu, wprowadzanie tabel, wykresów, wstawianie grafik, przejścia i animacje)

       indywidualna praca uczestników – warsztat

       • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
       • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
       • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
       • warunki techniczne:
        • dostęp do szerokopasmowego internetu
        • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
        • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
       • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
       • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

       Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

       Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

       Napisz:

        Dotyczy szkolenia (wymagane)
        Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

        Treść wiadomości
        Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

        Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

        Chcę podać więcej szczegółów

        Uczestnicy szkolenia

        Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

        Liczba grup szkoleniowych        Liczba osób w każdej grupie        Charakterystyka uczestników
        Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

        Preferowany termin szkolenia
        Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

        od

        do

        ———–
        DANE KONTAKTOWE

        Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

        Imię (wymagane)        Nazwisko (wymagane)        Adres email (wymagane)        Numer telefonu
        (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)        Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


        Wpisz rodzaj placówki:

        Twoja funkcja w placówce (wymagane):


        Wpisz swoją funkcję:

        Nazwa placówki        Adres placówki

        Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

        ———–

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

        Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

        Zobacz politykę prywatności

        udostępnij:

        Cyfrowe ABC – podstawy obsługi komputera, tabletu, smartfona, projektora

        Wielu dobrych nauczycieli przeoczyło moment, w którym należało podjąć wyzwanie “zaprzyjaźnienia się” z nowymi technologiami. Dziś trudno im się przyznać do tego, że nie potrafią z nich korzystać. Nie stosują na swoich lekcjach metod opartych na TIK, mają problem z obsługą dziennika elektronicznego i przygotowywaniem materiałów w wersji elektronicznej.

        Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie podstaw posługiwania się wybranymi urządzeniami i aplikacjami.

        Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

        Dowiedz się więcej o szkoleniu:

        W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

        • opisuje zastosowanie wybranych urządzeń i aplikacji
        • obsługuje wybrane urządzenia i aplikacje
        • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu
        • wykorzystuje zasoby internetowe zgodnie z prawem
        • podstawowe pojęcia (np. kursor, okno, pasek narzędzi, menu, przeglądarka, folder, aplikacja…)
        • połączenia urządzeń (przewodowe i bezprzewodowe)
        • praca z przeglądarką i wyszukiwarką
        • Zakładanie i obsługa poczty elektronicznej
        • otwarte zasoby edukacyjne
        • skąd i jak pobierać przydatne aplikacje, instalacja aplikacji na komputerze/tablecie/smartfonie
        • podstawy tworzenia dokumentów (tabelki, listy numerowane, wypunktowane, wyszukiwanie i wstawianie grafiki itp.)
        • podstawy tworzenia dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych
        • bezpieczeństwo w sieci i elementy prawa autorskiego

        indywidualna praca uczestników – warsztat

        • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
        • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
        • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
        • warunki techniczne:
         • dostęp do szerokopasmowego internetu
         • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
         • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
        • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
        • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

        Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

        Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

        Napisz:

         Dotyczy szkolenia (wymagane)
         Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

         Treść wiadomości
         Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

         Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

         Chcę podać więcej szczegółów

         Uczestnicy szkolenia

         Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

         Liczba grup szkoleniowych         Liczba osób w każdej grupie         Charakterystyka uczestników
         Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

         Preferowany termin szkolenia
         Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

         od

         do

         ———–
         DANE KONTAKTOWE

         Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

         Imię (wymagane)         Nazwisko (wymagane)         Adres email (wymagane)         Numer telefonu
         (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)         Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


         Wpisz rodzaj placówki:

         Twoja funkcja w placówce (wymagane):


         Wpisz swoją funkcję:

         Nazwa placówki         Adres placówki

         Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

         ———–

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

         Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

         Zobacz politykę prywatności

         udostępnij:

         Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych – nauczycielska strona na Facebooku, blogi, e-portfolia

         Wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela dyplomowanego znajduje się „upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty” (par. 5, p. 3, lit. b). 

         Pomimo, że kryterium to jest opcjonalne i dotyczy tylko nauczycieli dyplomowanych to umiejętności i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami przydadzą się każdemu nauczycielowi.  Na szkoleniu pokażemy jak to zrobić przy pomocy nowoczesnych technologii.

         Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

         Dowiedz się więcej o szkoleniu:

         W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

         • charakteryzuje narzędzia do tworzenia e-portfolio i blogów oraz ich podstawowe funkcjonalności
         • tworzy własne e-portfolio i bloga
         • rozróżnia profil od strony (fan page) na Facebooku
         • tworzy stronę na Facebooku i opisuje jej podstawowe funkcjonalności
         • podaje przykłady wykorzystania e-portfolio i bloga we własnej praktyce szkolnej
         • czym jest e-portfolio i po co je tworzyć, przykłady
         • jak i gdzie utworzyć e-portfolio
         • rodzaje aktywności na Facebooku
         • przykłady blogów związanych z edukacją
         • planowanie i zakładanie bloga – ćwiczenia praktyczne
         • podawanie treści na bloga – ćwiczenia praktyczne
         • podawanie współautorów i nadawanie uprawnień
         • jak zachować porządek na blogu

         Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

         • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
         • optymalna grupa uczestników – 15 osób
         • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o różnym stopniu awansu zawodowego

         • warunki techniczne:
          • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
          • komputery z dostępem do internetu dla uczestników
         • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

         Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

         Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

         Napisz:

          Dotyczy szkolenia (wymagane)
          Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

          Treść wiadomości
          Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

          Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

          Chcę podać więcej szczegółów

          Uczestnicy szkolenia

          Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

          Liczba grup szkoleniowych          Liczba osób w każdej grupie          Charakterystyka uczestników
          Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

          Preferowany termin szkolenia
          Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

          od

          do

          ———–
          DANE KONTAKTOWE

          Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

          Imię (wymagane)          Nazwisko (wymagane)          Adres email (wymagane)          Numer telefonu
          (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)          Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


          Wpisz rodzaj placówki:

          Twoja funkcja w placówce (wymagane):


          Wpisz swoją funkcję:

          Nazwa placówki          Adres placówki

          Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

          ———–

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

          Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

          Zobacz politykę prywatności

          udostępnij:

          Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

          To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami.

          Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

          Dowiedz się więcej o szkoleniu:

          Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

          Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

          Napisz:

           Dotyczy szkolenia (wymagane)
           Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

           Treść wiadomości
           Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

           Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

           Chcę podać więcej szczegółów

           Uczestnicy szkolenia

           Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

           Liczba grup szkoleniowych           Liczba osób w każdej grupie           Charakterystyka uczestników
           Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

           Preferowany termin szkolenia
           Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

           od

           do

           ———–
           DANE KONTAKTOWE

           Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

           Imię (wymagane)           Nazwisko (wymagane)           Adres email (wymagane)           Numer telefonu
           (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)           Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


           Wpisz rodzaj placówki:

           Twoja funkcja w placówce (wymagane):


           Wpisz swoją funkcję:

           Nazwa placówki           Adres placówki

           Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

           ———–

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

           Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

           Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

           Zobacz politykę prywatności

           udostępnij: