Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Kształtowanie nowych umiejętności samoobsługowych

Na skróty: Kształtowanie nowych umiejętności samoobsługowych u dzieci ze spektrum autyzmu wymaga cierpliwego i umiejętnego podejścia nauczyciela. Naucz się jak motywować, wymagać i kształtować te umiejętności. Motywowanie i kontrola poleceniowa  pomogą dzieciom ze spektrum autyzmu w rozwijaniu ich umiejętności samoobsługowych.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Praca z zachowaniem trudnym u dziecka ze spektrum autyzmu

Na skróty: Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu jest wymagająca. Nauczyciel często spotyka się z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami takich dzieci. Naucz się jak pracować nad takimi zachowaniami przy wykorzystaniu elementów terapii behawioralnej. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja a wygaszanie zachowań trudnych

Na skróty Trudne i niepożądane zachowania dzieci są często wynikiem braku umiejętności wyrażania emocji, potrzeb, myśli. Wykorzystaj komunikację alternatywną do wygaszania zachowań trudnych. Wspieraj dzieci w komunikowaniu się w sytuacjach, które są dla nich trudne. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Na skróty Komunikacja wspomagająca i alternatywna, czyli  jak wspierać komunikację dzieci mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Zagadnienie ważne, ponieważ coraz częściej nauczyciele pracują z dziećmi, które mają ograniczenia związane z komunikacją werbalną. Poznaj różne rodzaje komunikacji: PECS, Komunikator MÓWik, gesty Makatonu itp.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Na skróty: Wzrastająca dostępność szkół i przedszkoli sprawia, że coraz częściej nauczyciele i nauczycielki placówek ogólnodostępnych pracują z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wśród nich są także osoby ze spektrum autyzmu. Zrozumienie mechanizmów ich zachowania oraz poznanie sposobów reagowania na nie jest kluczem do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Edukacja włączająca – wysoka jakość edukacji dla wszystkich uczniów

Na skróty: Praca w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku uczniowskim jest dla nauczycieli prawdziwym wyzwaniem. Z drugiej storny, dzisiaj każdy uczeń ma naprawdę swoje własne potrzeby edukacyjne. Na szczęście współczesna szkoła masowa jest w stanie sprostać tym wymaganiom, jeśli w codziennej pracy z uczniami wykorzysta założenia edukacji włączającej. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Autoagresja u dzieci i młodzieży

— Na skróty — Coraz częściej nauczyciele i rodzice alarmują o zachowaniach autoagresywnych i samookaleczeniach, jakie zauważają u u dzieci i młodzieży. Szkolenie online To szkolenie dla rady pedagogicznej realizujemy online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy. Uszyjemy na miarę Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Uczeń z Zespołem Aspergera – jak go zrozumieć? Jak z nim pracować w szkole?

— Na skróty — Coraz częściej u dzieci stawiana jest diagnoza Zespołu Aspergera. W szkołach pojawia się coraz więcej uczniów z takim rozpoznaniem. Nauczyciele staja przed nowym wyzwaniem – jak efektywnie z nimi pracować?Szkolenie zorganizowane jest w myśl zasady: najpierw zrozum, później działaj. Pierwsza część przybliża sposób funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu, druga odnosi się […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Sposoby na dziecięce lęki – wsparcie dziecka, które się boi lub jest nadmiernie nieśmiałe

— Na skróty — Wielu nauczycieli dostrzega dzieci, które przeżywają silny stres w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych. Często są to dzieci bardzo zdolne, posiadające dużą wiedzę, ale nie potrafiące tego pokazać. Wycofane, nieśmiałe, małomówne, napięte.W trakcie szkolenia skupimy się na dzieciach, które często przeżywają silny lęk lub są nadmiernie nieśmiałe. Omówimy, które lęki mieszczą […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Depresja u dzieci i młodzieży

— Na skróty — Dla wielu uczniów okres pandemii był szczególnie trudny. Nauczyciele i psycholodzy informują o efektach przymusowej izolacji, jakie widzą u uczniów, którzy powrócili do szkół. Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się […]