Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Na skróty: Wzrastająca dostępność szkół i przedszkoli sprawia, że coraz częściej nauczyciele i nauczycielki placówek ogólnodostępnych pracują z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wśród nich są także osoby ze spektrum autyzmu. Zrozumienie mechanizmów ich zachowania oraz poznanie sposobów reagowania na nie jest kluczem do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Edukacja włączająca – wysoka jakość edukacji dla wszystkich uczniów

Na skróty: Praca w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku uczniowskim jest dla nauczycieli prawdziwym wyzwaniem. Z drugiej storny, dzisiaj każdy uczeń ma naprawdę swoje własne potrzeby edukacyjne. Na szczęście współczesna szkoła masowa jest w stanie sprostać tym wymaganiom, jeśli w codziennej pracy z uczniami wykorzysta założenia edukacji włączającej. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Autoagresja u dzieci i młodzieży

— Na skróty — Coraz częściej nauczyciele i rodzice alarmują o zachowaniach autoagresywnych i samookaleczeniach, jakie zauważają u u dzieci i młodzieży. Szkolenie online To szkolenie dla rady pedagogicznej realizujemy online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy. Uszyjemy na miarę Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Uczeń z Zespołem Aspergera – jak go zrozumieć? Jak z nim pracować w szkole?

— Na skróty — Coraz częściej u dzieci stawiana jest diagnoza Zespołu Aspergera. W szkołach pojawia się coraz więcej uczniów z takim rozpoznaniem. Nauczyciele staja przed nowym wyzwaniem – jak efektywnie z nimi pracować?Szkolenie zorganizowane jest w myśl zasady: najpierw zrozum, później działaj. Pierwsza część przybliża sposób funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu, druga odnosi się […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Sposoby na dziecięce lęki – wsparcie dziecka, które się boi lub jest nadmiernie nieśmiałe

— Na skróty — Wielu nauczycieli dostrzega dzieci, które przeżywają silny stres w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych. Często są to dzieci bardzo zdolne, posiadające dużą wiedzę, ale nie potrafiące tego pokazać. Wycofane, nieśmiałe, małomówne, napięte.W trakcie szkolenia skupimy się na dzieciach, które często przeżywają silny lęk lub są nadmiernie nieśmiałe. Omówimy, które lęki mieszczą […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Depresja u dzieci i młodzieży

— Na skróty — Dla wielu uczniów okres pandemii był szczególnie trudny. Nauczyciele i psycholodzy informują o efektach przymusowej izolacji, jakie widzą u uczniów, którzy powrócili do szkół. Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się […]

Kategorie
uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne uczniów

Na skróty Pomoc uczniom z depresją, myślami samobójczymi i samookaleczającymi się to wyzwanie, przed którym coraz częściej stają nauczyciele. Co mogą zrobić nauczyciele, rodzice, rówieśnicy? Kiedy jest potrzebna pomoc specjalisty? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna uczniowie ze SPE wsparcie psychologiczne

Jak rozpoznawać zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Na skróty Co jest normą a co patologią w zachowaniu dzieci i młodzieży? Zachowania autodestrukcyjne – zabawa czy wołanie o pomoc? Jak wesprzeć ucznia w kryzysie? Szkolenie pozwala zrozumieć dorosłym świat psychiki ucznia oraz dowiedzieć się jak rozpoznawać zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz jak prawidłowo reagować i jakie są zasady postępowania w sytuacji ostrego […]

Kategorie
budowanie relacji kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

Na skróty Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

Na skróty Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania ułatwia indywidualizowanie pracy z uczniami. To jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się u samych uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla […]