Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się) wsparcie nauczyciela

Co zrobić, żeby uczniowie chcieli odrobić? (zadanie domowe)

Na skróty Praca domowa może przyczyniać się do rozwoju uczniów. Aby tak się stało nie powinna budzić obawyprzed negatywną oceną. Jak zatem zachęcić naszych podopiecznych do wykonywania zadań, za które nieotrzymają oceny wyrażonej stopniem? Rozwiązaniem jest wykorzystanie podstawowych mechanizmówrządzących ludzką motywacją, ciekawych i rozwijających technik uczenia się wykorzystującychmechanizmy grywalizacji oraz myślenie kreatywne. Dobrowolna praca domowa […]

Kategorie
TIK i kompetencje cyfrowe umiejętność uczenia (się) wsparcie nauczyciela

Sztuczna inteligencja (AI) w służbie nauczyciela

Na skróty Wykorzystanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI*) pozwala nauczycielom skrócić czas pracy poświęcony na przygotowywanie materiałów edukacyjnych o kilkadziesiąt procent. Zastosowanie bezpłatnych programów pomaga szybko przygotować spersonalizowane sprawdziany umożliwiające   ocenę postępów edukacyjnych uczniów oraz materiały do wizualizowania treści uczenia się. Sztuczna inteligencja dla nauczyciela to szansa na efektywniejszą pracę. * AI – z […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Na skróty Proces oceniania uczniów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i służyć ich rozwojowi. Błędnie sformułowane zapisy w statuach placówek mogą prowadzić do kwestionowania ocen przez uczniów oraz ich rodziców. Obowiązujące przepisy regulujące ocenianie zapewniają polskim nauczycielom olbrzymią autonomię, lecz często są błędnie przez nich interpretowane. Dobrze przemyślany i zapisany w dokumentach placówki […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej umiejętność uczenia (się)

Ocenianie kształtujące

Na skróty Ocenianie kształtujące (nazywane również ocenianiem wspierającym) służy rozwojowi ucznia poprzez dawanie mu informacji zwrotnej, a co za tym idzie budowanie jego świadomości co do zakresu i sposobów uczenia się. Ocenianie takie pozytywnie wpływa na motywację ucznia do uczenia się, buduje dobre relacje ucznia z nauczycielem i kolegami. Jest istotne podczas realizacji całego procesu […]

Kategorie
integracja uczniów kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy

Na skróty Wielu nauczycieli staje dziś przed wyzwaniem jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy. Podczas szkolenia pokażemy Wam, jak organizować pracę i jakich metod używać, by zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci były zaangażowane w proces uczenia się i robiły postępy w nauce.   Szkolenie stacjonarne lub online […]

Kategorie
umiejętność uczenia (się)

Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i powtarzaniu wiadomości

Na skróty Metody i techniki pracy ułatwiające powtarzanie oraz zapewniających zapamiętywanie przez uczniów wiadomości w trakcie pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Przydatne także podczas przygotowania uczniów do egzaminów. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się […]

Kategorie
Przedmioty egzaminacyjne umiejętność uczenia (się)

Sposoby na poezję

Na skróty Poznaj metody pracy, dzięki którym zaangażujesz swoich uczniów do pracy nad poezją i nauczysz ich samodzielnej analizy oraz interpretacji utworu lirycznego. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego dla nauczycieli języka polskiego. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część kursu składającego się z kilku szkoleń. Ze względu na to, że szkolenie jest adresowane […]

Kategorie
Przedmioty egzaminacyjne umiejętność uczenia (się)

Edu room na lekcjach języka polskiego

Na skróty Wykorzystaj edu room jako technikę kształcenia kompetencji literackich, językowych i gramatycznych. Naucz się tworzyć interesujące wyzwania dla swoich uczniów, dzięki którym będą uczyć się języka polskiego oraz rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie uczenia się, współpracy i samooceny. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego dla nauczycieli języka polskiego. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub […]

Kategorie
umiejętność uczenia (się)

Gry na języku polskim

Na skróty Udział w grach lub ich tworzenie może być dla uczniów świetną przygodą, a jednocześnie skuteczną metodą edukacyjną. Poznaj sposoby adaptacji różnych znanych gier do celów związanych z nauką języka polskiego. Stań się na chwilę uczestnikiem gry, by doświadczyć jaki to prosty i skuteczny sposób uczenia. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego dla nauczycieli języka […]

Kategorie
Przedmioty egzaminacyjne umiejętność uczenia (się)

Uczymy pisania

Na skróty Sprawne posługiwanie się językiem w formie pisanej jest ważną kompetencją współczesnego człowieka. Szkolenie „Uczymy pisania” to okazja do poznania przez nauczycieli sposobów pracy z uczniami, dzięki którym rozwiną swoją pisarską kreatywność, nauczą się różnych form wypowiedzi pisanej, odkryją swoje pisarskie uzdolnienia. Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i […]