Praca zdalna w usłudze MS Teams

Poznaj pakiet Office 365 dla edukacji i zacznij korzystać z niego w zdalnej pracy z uczniami i nauczycielami. Dzięki aplikacji MS Teams twórz klasy, przekazuj uczniom materiały do pracy, zadania, monitoruj ich postępy, zachęcaj do współpracy zespołowej, utrzymuj kontakt.   Szkolenie realizowane online.

Szkolenie realizowane stacjonarnie i online

To szkolenie dla rady pedagogicznej realizujemy stacjonarnie lub online. Dowiedz się więcej w zakładce "Forma zajęć i kwestie organizacyjne".

13

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu będziesz umiał/umiała posługiwać się podstawowymi narzędziami pakietu Office 365 dla edukacji w pracy z uczniami i innymi nauczycielami

 • czym jest pakiet Office 365
 • przegląd aplikacji pakietu Office 365
 • aplikacja MS Teams jako podstawowe narzędzie do zdalnej pracy z uczniami i innymi nauczycielami:
  • tworzenie zespołów (klas) i zarządzanie nimi
  • dodawanie plików
  • dodawanie zadań i testów
  • notes zajęć do pracy z uczniami
  • monitorowanie postępów uczniów
  • kontakt z uczniami (czat i video)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online w wirtualnym pokoju na platformie ZOOM, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.

 • czas trwania – 3-4 godzin dydaktycznych
 • praca odbywać się będzie z aktywnym udziałem uczestników dlatego ważne jest, by szkoła posiadała już Office 365 dla szkół, a uczestniczący w szkoleniu nauczyciele – swoje indywidualne konta użytkownika (tu dowiesz się jak uzyskać bezpłatny Office 365 dla szkoły)
 • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat pracy online.

Dowiedz się jak krok po kroku przebiega zamówienie i realizacja szkolenia online:

Krótki poradnik dla dyrektora dotyczący szkoleń online dla rad pedagogicznych

Pobierz poradnik jako PDF

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Jak z sensem uczyć zdalnie i hybrydowo

  Szkolenie stacjonarne lub online

  Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live)

  Wykorzystywanie internetu do zdalnego uczenia (się) wymaga zarówno umiejętności obsługiwania różnych aplikacji, jak też wiedzy na temat różnych stylów i strategii uczenia się uczniów. Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje możliwość skutecznego wspierania uczniów. Dzięki takiemu połączeniu można projektować pracę z uczniami i dla uczniów, która będzie przynosić wymierne efekty. 

  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

  Dowiedz się więcej o szkoleniu:

  W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

  • wykorzysta skuteczne strategie uczenia się z zastosowaniem różnych aplikacji i narzędzi cyfrowych do pracy zdalnej
  • pomoże uczniom w głębokim przetwarzaniu materiału w celu jego utrwalania
  • pomoże uczniom w wizualizowaniu materiału
  • nauczy podopiecznych tworzenia własnych, użytecznych notatek
  • będzie organizował efektywną pracę zespołową uczniów online
  • style a strategie uczenia się
  • prezentowanie materiału uczniom (QR kody, Witryny Google, Padlet)
  • głębokie przetwarzanie materiału (LearningApps, Quizlet)
  • wizualizacja treści nauczania (mapy myśli, diagramy w programie Xmind)
  • wspieranie uczniów w opracowywaniu materiału (notatki Birkhenbil)
  • organizowanie pracy zespołowej uczniów (dokumenty Google)
  • udzielanie uczniom informacji zwrotnej (Formularze Google; Quizziz)

  Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w wirtualnym pokoju na platformie ZOOM, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.*

  • czas trwania – 3-4 godzin dydaktycznych
  • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jak i doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat pracy

  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, quizy itp.)

  Przed szkoleniem prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

  Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
  Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
   
  Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
   

  * Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

  • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
  • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
  • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
  • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
  • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
  • Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 2013
  • Radek Kotarki, Włam się do mózgu, 2017
  • Erich Petlak, Jana Zajacowa, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
  • Gerald Hüther, Uli Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, 2014
  • Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.
  • Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski, TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ, wyd. ELITMAT, 2011 (http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf – dostęp: 15.11.2017)
  • Natalia Minge, Krzysztof Minge, Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2012
  • Mel Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006
  • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp 08.09.2018)

  Cena szkolenia online to 1700 zł brutto

  W przypadku szkoleń stacjonarnych cena bazowa to 1900 zł, ale ostateczny koszt uzgadniamy z dyrekcją placówki zamawiającej. Jest on zależny m.in. od kosztów dojazdu prowadzącego.

  W szczególnych przypadkach możemy zaproponować ograniczenie liczebności grupy lub utworzenie kilku grup szkoleniowych w celu zapewnienia lepszych efektów edukacyjnych szkolenia.

  Udzielamy rabatów dla:

  • niewielkich placówek (do 15 nauczycieli)
  • placówek współpracujących z nami i korzystających z innych naszych szkoleń
  • placówek, które zamawiają więcej niż jedno szkolenie

  Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

  Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

  Napisz:

   Dotyczy szkolenia (wymagane)
   Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

   Treść wiadomości
   Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

   Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

   Chcę podać więcej szczegółów

   Uczestnicy szkolenia

   Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

   Liczba grup szkoleniowych   Liczba osób w każdej grupie   Charakterystyka uczestników
   Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

   Preferowany termin szkolenia
   Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

   od

   do

   ———–
   DANE KONTAKTOWE

   Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

   Imię (wymagane)   Nazwisko (wymagane)   Adres email (wymagane)   Numer telefonu
   (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)   Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


   Wpisz rodzaj placówki:

   Twoja funkcja w placówce (wymagane):


   Wpisz swoją funkcję:

   Nazwa placówki   Adres placówki

   Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

   ———–

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

   Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

   Zobacz politykę prywatności

   udostępnij:

   Doskonałe prezentacje – PowerPoint, Impress, Prezi

   Prezentacje multimedialne są wykorzystywane w edukacji dorosłych i dzieci. Dają możliwość łatwego przedstawiania treści z wykorzystanie różnych form przekazu. Nie ma zapewne nauczyciela, który nie widziałby slajdów prezentacji PowerPoint i pewnie niewielu jest takich, którzy nigdy sami nie przygotowali choćby kilku slajdów. Dobrze przygotowane prezentacje, to nie tylko efektowne gadżety, ale przede wszystkim większa skuteczność przekazu i uczenia.

   Podczas warsztatów nauczyciele poznają tajniki klasycznych prezentacji w programach PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) oraz nauczą się tworzenia prezentacji w Prezi. 

   Warsztaty składają się z 3 modułów, które można realizować łącznie jako cykl zajęć lub osobno (pojedyncze zajęcia).

   Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

   Dowiedz się więcej o szkoleniu:

   Głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia i wykorzystywania prezentacji w edukacji.

   Cele modułu I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

   W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

   • podaje wyróżniki dobrej prezentacji
   • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu PowerPoint/Impress

   Cele modułu II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

   W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

   • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu PowerPoint/Impress
   • tworzy – na podstawie prezentacji – materiały, które można wykorzystać w innych aplikacjach (filmy, dokumenty itp.)
   • steruje prezentacją przy pomocy smartfona (PowerPoint)

   Cele modułu III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

   W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

   • wskazuje różnice pomiędzy prezentacjami tworzonymi w PowerPonit/Impress a prezentacjami tworzonymi w Prezi
   • tworzy prezentacje w aplikacji Prezi wykorzystując różnego typu zawartość

   Moduł I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

   Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji podstawowych.

   • Po czym rozpoznać dobre prezentacje?
    • Aspekty techniczne
    • Rola prezentującego (nauczyciela, wykładowcy, szkoleniowca)
   • Przygotowanie prezentacji
    • Wykorzystywanie wbudowanych układów slajdów
    • Wstawianie różnych typów obiektów do prezentacji (tekst, obrazy, grafiki, wideo, wykresy, schematy, kształty)
    • Formatowanie podstawowe obiektów
    • Dodawanie animacji obiektów w prezentacji
    • Stosowanie przejść między slajdami
    • Dodawanie notatek do slajdów
   • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji
   • Sterowanie prezentacją
    • Widok podstawowy i widok prezentera
    • Korzystanie z narzędzi prezentacyjnych PowerPoint (wskaźnik, zakreślacz, pióro, lupa)
    • Wykorzystanie tablicy multimedialnej do sterowania prezentacją

   Moduł II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

   Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji zaawansowanych. Funkcje te ułatwiają tworzenie prezentacji oraz sterowanie nią, a także przygotowanie na podstawie prezentacji materiałów wykorzystywanych w innych aplikacjach.

   • Przygotowanie prezentacji
    • Tworzenie własnych wzorców i układów slajdów
    • Zaawansowane formatowanie obiektów w prezentacji
    • Sterowanie animacjami obiektów w prezentacji (chronometraże, oś czasu, dodatkowe efekty, wyzwalacze)
    • Sterowanie przejściami między slajdami
    • Uzyskiwanie dodatkowych efektów przez łączenie animacji i przejść slajdów
    • Dodawanie dźwięków i podkładu muzycznego do prezentacji
    • Korzystanie z konspektu prezentacji
   • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji – eksport do MS Word
   • Eksport prezentacji do różnych formatów plików (film, obraz, pdf)
   • Sterowanie prezentacją
    • Wykorzystywanie smartfona do sterowania prezentacją
    • Przygotowywanie niestandarodwych pokazów slajdów

   Moduł III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

   • Różnice między prezentacjami multimedialnymi w Prezi i w PowerPoint
   • Tworzenie dynamicznych prezentacji zawierających treści tekstowe, graficzne, muzyczne czy filmów wideo
   • Platforma Prezi i jej funkcje
   • Korzystanie z gotowych szablonów prezentacji
   • Tworzenie własnej prezentacji z tekstem, grafiką, muzyką i filmem
   • Udostępnianie, zapisywanie offline i drukowanie prezentacji

   indywidualna praca uczestników – warsztat

   • czas trwania – każdy z modułów trwa min. 4 godziny dydaktyczne (zależnie od zaawansowania uczestników)
   • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
   • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
   • warunki techniczne:
    • dostęp do szerokopasmowego internetu
    • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
    • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu i uzgodnionym przed szkoleniem oprogramowaniem: MS Office lub Libre Office)
   • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
   • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
   • Pakiet LibreOffice – strona www – https://pl.libreoffice.org/ (dostęp: 5.08.2018)
   • Pakiet MS Office – strona www – https://support.office.com/ (dostęp: 5.08.2018)
   • Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski, Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego, 2010

   Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

   Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

   Napisz:

    Dotyczy szkolenia (wymagane)
    Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

    Treść wiadomości
    Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

    Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

    Chcę podać więcej szczegółów

    Uczestnicy szkolenia

    Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

    Liczba grup szkoleniowych    Liczba osób w każdej grupie    Charakterystyka uczestników
    Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

    Preferowany termin szkolenia
    Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

    od

    do

    ———–
    DANE KONTAKTOWE

    Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

    Imię (wymagane)    Nazwisko (wymagane)    Adres email (wymagane)    Numer telefonu
    (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)    Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


    Wpisz rodzaj placówki:

    Twoja funkcja w placówce (wymagane):


    Wpisz swoją funkcję:

    Nazwa placówki    Adres placówki

    Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

    ———–

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

    Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

    Zobacz politykę prywatności

    udostępnij:

    Roboty sprzymierzeńcami edukacji – warsztat praktyczny

    Roboty do roboty! Dowiedzcie się jak wykorzystać roboty w szkole podstawowej, a Wasi uczniowie będą Wam wdzięczni. To bardzo praktyczny warsztat.

    Nauka programowania, zgodnie z nowymi podstawami programowymi, staje się stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzięki programowalnym robotom edukacyjnym zajęcia te będą bardziej interesujące dla dzieci.

    Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

    Dowiedz się więcej o szkoleniu:

    W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

    • charakteryzuje popularne typy robotów edukacyjnych i ich podstawowe funkcje
    • programuje roboty edukacyjne w podstawowym zakresie
    • planuje działania edukacyjne z wykorzystaniem robotów w procesie dydaktycznym w oparciu o przykłady dobrych praktyk
    • omówienie kilku typów robotów dostępnych na rynku edukacyjnym (np. Ozobot, Bee-Bot, Dash i Dot, mBot, Lofi-robot, Photon)
    • jak działają roboty – zajęcia praktyczne: praca z wybranymi robotami (od podstaw)
    • w jaki sposób wykorzystać roboty (w edukacji wczesnoszkolnej lub w klasach 4-8 zależnie od uczestników warsztatów) – przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć

    indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

    • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
    • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
    • uczestnikami mogą być nauczyciele różnych przedmiotów
    • warunki techniczne:
     • dostęp do szerokopasmowego internetu
     • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
    • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
    • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

    Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

    Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

    Napisz:

     Dotyczy szkolenia (wymagane)
     Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

     Treść wiadomości
     Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

     Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

     Chcę podać więcej szczegółów

     Uczestnicy szkolenia

     Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

     Liczba grup szkoleniowych     Liczba osób w każdej grupie     Charakterystyka uczestników
     Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

     Preferowany termin szkolenia
     Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

     od

     do

     ———–
     DANE KONTAKTOWE

     Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

     Imię (wymagane)     Nazwisko (wymagane)     Adres email (wymagane)     Numer telefonu
     (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)     Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


     Wpisz rodzaj placówki:

     Twoja funkcja w placówce (wymagane):


     Wpisz swoją funkcję:

     Nazwa placówki     Adres placówki

     Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

     ———–

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

     Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

     Zobacz politykę prywatności

     udostępnij:

     Programowanie w szkole podstawowej – Scratch 2.0/3.0

     To nie jest warsztat wyłącznie dla nauczycieli informatyki. Nauka programowania, zgodnie z nowymi podstawami programowymi, staje się stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

     Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

     Dowiedz się więcej o szkoleniu:

     W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

     • tworzy proste projekty w aplikacji Scratch
     • wskazuje przykłady i możliwości wykorzystania aplikacji Scratch do realizacji interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
     • wprowadzenie do środowiska Scratch 2.0/3.0
     • jak korzystać z platformy edukacyjnej i studia projektów
     • Scratch na różnych przedmiotach – przykłady projektów interdyscyplinarnych
     • ćwiczenia praktyczne w programowaniu, wymiana doświadczeń
     • zabawy z Makey-Makey

     indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

     • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
     • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
     • uczestnikami mogą być nauczyciele różnych przedmiotów
     • warunki techniczne:
      • dostęp do szerokopasmowego internetu
      • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
     • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
     • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

     Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

     Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

     Napisz:

      Dotyczy szkolenia (wymagane)
      Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

      Treść wiadomości
      Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

      Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

      Chcę podać więcej szczegółów

      Uczestnicy szkolenia

      Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

      Liczba grup szkoleniowych      Liczba osób w każdej grupie      Charakterystyka uczestników
      Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

      Preferowany termin szkolenia
      Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

      od

      do

      ———–
      DANE KONTAKTOWE

      Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

      Imię (wymagane)      Nazwisko (wymagane)      Adres email (wymagane)      Numer telefonu
      (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)      Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


      Wpisz rodzaj placówki:

      Twoja funkcja w placówce (wymagane):


      Wpisz swoją funkcję:

      Nazwa placówki      Adres placówki

      Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

      ———–

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

      Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

      Zobacz politykę prywatności

      udostępnij:

      Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

      Praktyczny 2-etapowy warsztat dla nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzić programowanie w edukacji wczesnoszkolnej w sposób, których zachwyci uczniów. Wykorzystają do tego przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia cyfrowe.

      Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

      Dowiedz się więcej o szkoleniu:

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • podaje przykłady zabaw edukacyjnych rozwijających myślenie algorytmiczne i komputacyjne
      • charakteryzuje wybrane aplikacje wspomagające naukę programowania i ich funkcjonalności
      • tworzy proste projekty w aplikacji Scratch
      • wskazuje przykłady i możliwości wykorzystania aplikacji Scratch do realizacji interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych

      Część 1:

      • edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej
      • od czego zacząć – zabawy rozwijające myślenie algorytmiczne i komputacyjne bez użycia komputerów/tabletów; wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do nauki kodowania
      • aplikacje na komputer i tablet wspomagające naukę programowania – przegląd aplikacji
      • Scratch junior – podstawy programowania w aplikacji

      Część 2:

      • Scratch junior – doskonalenie umiejętności programowania
      • wprowadzenie do aplikacji Scratch 2.0/3.0
      • podstawy programowania w Scratch 2.0/ 3.0
      • projekty interdyscyplinarne w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem środowiska Scratch Junior i Scratch 2.0/3.0
      • zabawy z Makey-Makey

      indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

      • czas trwania – 8 godzin dydaktycznych (lub 2×4 godziny dydaktyczne)
      • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
      • uczestnikami mogą być nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
      • warunki techniczne:
       • dostęp do szerokopasmowego internetu
       • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
      • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
      • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

      Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

      Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

      Napisz:

       Dotyczy szkolenia (wymagane)
       Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

       Treść wiadomości
       Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

       Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

       Chcę podać więcej szczegółów

       Uczestnicy szkolenia

       Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

       Liczba grup szkoleniowych       Liczba osób w każdej grupie       Charakterystyka uczestników
       Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

       Preferowany termin szkolenia
       Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

       od

       do

       ———–
       DANE KONTAKTOWE

       Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

       Imię (wymagane)       Nazwisko (wymagane)       Adres email (wymagane)       Numer telefonu
       (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)       Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


       Wpisz rodzaj placówki:

       Twoja funkcja w placówce (wymagane):


       Wpisz swoją funkcję:

       Nazwa placówki       Adres placówki

       Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

       ———–

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

       Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

       Zobacz politykę prywatności

       udostępnij:

       Programowanie dla najmłodszych

       Praktyczny warsztat dla nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzić programowanie dla najmłodszych na różnych przedmiotach wykorzystując bezpłatne programy na tablety.

       Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

       Dowiedz się więcej o szkoleniu:

       W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

       • charakteryzuje wybrane aplikacje do programowania i ich funkcjonalności
       • wskazuje możliwości wykorzystania tych programów w procesie dydaktycznym
       • obsługuje wybrany program w zakresie jego podstawowych funkcjonalności
       • aplikacje do programowania na tablety dostępne w sieci, które pozwalają na naukę algorytmów i programowania poprzez zabawę
       • nauka bezpiecznego korzystania z urządzeń przez dzieci
       • wykorzystanie aplikacji do programowania, a rozwój kreatywności uczniów
       • Przegląd i wykorzystanie wybranych programów:
        • Scratch Junior, Scratch, Lightbot, Kodable, Thikglink, Symbaloo i in.

       indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

       • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
       • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
       • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
       • warunki techniczne:
        • dostęp do szerokopasmowego internetu
        • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
       • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
       • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

       Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

       Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

       Napisz:

        Dotyczy szkolenia (wymagane)
        Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

        Treść wiadomości
        Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

        Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

        Chcę podać więcej szczegółów

        Uczestnicy szkolenia

        Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

        Liczba grup szkoleniowych        Liczba osób w każdej grupie        Charakterystyka uczestników
        Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

        Preferowany termin szkolenia
        Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

        od

        do

        ———–
        DANE KONTAKTOWE

        Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

        Imię (wymagane)        Nazwisko (wymagane)        Adres email (wymagane)        Numer telefonu
        (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)        Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


        Wpisz rodzaj placówki:

        Twoja funkcja w placówce (wymagane):


        Wpisz swoją funkcję:

        Nazwa placówki        Adres placówki

        Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

        ———–

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

        Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

        Zobacz politykę prywatności

        udostępnij:

        Tablice interaktywne – efektywne wykorzystywanie podczas lekcji

        Tablice interaktywne stają się coraz powszechniejszym wyposażeniem w szkołach i przedszkolach. Niestety często są one wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu. Wynika to z jednej strony z braku umiejętności obsługi takich tablic, a z drugiej – z trudności związanych z przygotowaniem lekcji, której przebieg uwzględnia wykorzystanie tablicy.

        Warsztaty mają na celu zarówno naukę obsługi tablic interaktywnych, jak również omówienie pomysłów na jej wykorzystanie w procesie lekcyjnym.

        Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

        Dowiedz się więcej o szkoleniu:

        W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

        • opisuje zasady działania tablicy interaktywnej i funkcjonalności programów do jej obsługi
        • przygotowuje tablicę interaktywną do pracy
        • projektuje zadania, ćwiczenia fragmenty lekcji z wykorzystaniem możliwości tablicy interaktywnej
        • wykorzystuje zasoby internetu do przygotowania interaktywnej lekcji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego
        • Zasady działania i podłączania tablic interaktywnych
        • Tryby pracy tablic interaktywnych
        • Obsługa bezpłatnego programu Open Sancoré
        • Przygotowanie interaktywnych ćwiczeń do zastosowania podczas pracy z wykorzystaniem tablic interaktywnych (LearningApps)
        • Banki zdjęć, klipów, muzyki – materiały do interaktywnych lekcji
        • Podstawowe informacje o licencjach Creative Commons

        indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

        • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
        • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
        • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
        • warunki techniczne:
         • dostęp do szerokopasmowego internetu
         • tablica interaktywna podłączona do komputera z dostępem do internetu
         • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
        • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi. Możliwa jest realizacja szkolenia na różnych poziomach zaawansowania.
        • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

        Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

        Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

        Napisz:

         Dotyczy szkolenia (wymagane)
         Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

         Treść wiadomości
         Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

         Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

         Chcę podać więcej szczegółów

         Uczestnicy szkolenia

         Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

         Liczba grup szkoleniowych         Liczba osób w każdej grupie         Charakterystyka uczestników
         Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

         Preferowany termin szkolenia
         Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

         od

         do

         ———–
         DANE KONTAKTOWE

         Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

         Imię (wymagane)         Nazwisko (wymagane)         Adres email (wymagane)         Numer telefonu
         (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)         Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


         Wpisz rodzaj placówki:

         Twoja funkcja w placówce (wymagane):


         Wpisz swoją funkcję:

         Nazwa placówki         Adres placówki

         Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

         ———–

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

         Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

         Zobacz politykę prywatności

         udostępnij:

         Smartfony w szkole – rozwiązania edukacyjne i organizacyjno-prawne

         Dla wielu dorosłych, w tym nauczycieli, smartfony w ręku ucznia, to zło. Prawdą jest, że uczniowie spędzają wiele czasu korzystając ze smartfonów. Nie wszystko, co robią przy ich użyciu jest bardzo wartościowe. Ale kto uczy dzieci i młodzież jak sensownie korzystać z technologii, którą mają w kieszeni? Jak zaprzęgnąć ją do uczenia się? 

         Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

         Dowiedz się więcej o szkoleniu:

         W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

         • wskazuje zasady bezpiecznego korzystania ze smartfona w szkole
         • posługuje się wybranymi aplikacjami wspomagającymi edukację
         • podaje przykłady wykorzystania smartfonów we własnej praktyce szkolnej
         • czego potrzebujemy, aby uczniowie mogli korzystać ze smartfonów/tabletów w celach edukacyjnych podczas lekcji – rozwiązania prawne i organizacyjne
         • jak uatrakcyjnić lekcje wykorzystując urządzenia uczniowskie – przykłady dobrych praktyk
         • w jaki sposób wykorzystać narzędzia cyfrowe, by wspomagały rozwój ucznia – przydatne aplikacje wspierające edukację (obsługa i stosowanie w praktyce)
         • jak chronić siebie i uczniów przed zagrożeniami świata cyfrowego

         indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

         • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
         • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
         • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
         • warunki techniczne:
          • dostęp do szerokopasmowego internetu
          • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
          • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
         • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
         • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

         Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

         Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

         Napisz:

          Dotyczy szkolenia (wymagane)
          Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

          Treść wiadomości
          Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

          Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

          Chcę podać więcej szczegółów

          Uczestnicy szkolenia

          Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

          Liczba grup szkoleniowych          Liczba osób w każdej grupie          Charakterystyka uczestników
          Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

          Preferowany termin szkolenia
          Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

          od

          do

          ———–
          DANE KONTAKTOWE

          Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

          Imię (wymagane)          Nazwisko (wymagane)          Adres email (wymagane)          Numer telefonu
          (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)          Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


          Wpisz rodzaj placówki:

          Twoja funkcja w placówce (wymagane):


          Wpisz swoją funkcję:

          Nazwa placówki          Adres placówki

          Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

          ———–

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

          Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

          Zobacz politykę prywatności

          udostępnij:

          Platformy edukacyjne dla szkół: Edmodo, Squla, Duolingo

          Platformy edukacyjne dla szkół służą do wymiany wiedzy, dzielenia się pomysłami i zasobami w celu zwiększanie efektów kształcenia. Pozwalają na uwzględnienie osobistych predyspozycji ucznia i indywidualizację pracy z uczniami.

          Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

          Dowiedz się więcej o szkoleniu:

          W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

          • charakteryzuje platformy edukacyjne oraz ich funkcjonalności
          • obsługuje podstawowe funkcjonalności wybranych platform edukacyjnych
          • podaje przykłady wykorzystania platform edukacyjnej we własnej praktyce szkolnej
          • Edmodo – bezpłatna platforma edukacyjna umożliwiająca łącznie się nauczycieli z globalną społecznością.
          • Squla to nowoczesna platforma edukacyjna dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych. Jest dostosowana do polskiego systemu oświaty, a jej treści są zgodne z wymogami podstawy programowej. Squla pozwala na naukę wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej.
          • Duolingo dla szkół – platforma językowa pozwalająca nabywać i doskonalić umiejętności językowe uczniów i nauczycieli.

           

          • środowiska poszczególnych platform
          • zakładanie kont i grup
          • edycja profilu
          • publikacja postów
          • tworzenie zadań, quizów i ankiet, elementy gamifikacji
          • monitoring i ocena postępów uczniowskich
          • komunikacja z uczniami i rodzicami
          • gromadzenie i porządkowanie zasobów

          indywidualna praca uczestników – tworzenie własnych rozwiązań w bezpłatnych aplikacjach

          • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
          • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
          • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
          • warunki techniczne:
           • dostęp do szerokopasmowego internetu
           • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
           • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu)
          • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
          • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

          Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

          Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

          Napisz:

           Dotyczy szkolenia (wymagane)
           Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

           Treść wiadomości
           Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

           Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

           Chcę podać więcej szczegółów

           Uczestnicy szkolenia

           Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

           Liczba grup szkoleniowych           Liczba osób w każdej grupie           Charakterystyka uczestników
           Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

           Preferowany termin szkolenia
           Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

           od

           do

           ———–
           DANE KONTAKTOWE

           Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

           Imię (wymagane)           Nazwisko (wymagane)           Adres email (wymagane)           Numer telefonu
           (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)           Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


           Wpisz rodzaj placówki:

           Twoja funkcja w placówce (wymagane):


           Wpisz swoją funkcję:

           Nazwa placówki           Adres placówki

           Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

           ———–

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

           Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

           Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

           Zobacz politykę prywatności

           udostępnij: