Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Standardy ochrony małoletnich

Na skróty 24 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich m.in. w szkołach i przedszkolach*. Nasze szkolenie to jednak nie tylko wsparcie w przygotowaniu dokumentu. Pokazujemy również, w jaki sposób wdrożyć standardy ochrony małoletnich i sprawić, żeby były przestrzegane w placówce. Standardy ochrony małoletnich, to przede wszystkim krok w […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Trudne rozmowy z rodzicami o rozwoju ich dzieci

Na skróty Nauczyciele często mówią, że rodzice stali się „trudni”. Często spotkania z nimi są ogromnym wyzwaniem: jest w nich sporo agresji, pretensji, żądań, straszenia, ale czasem też smutku i bezradności. Głównym celem szkolenia jest poznanie i stosowanie przez nauczycieli skutecznych metod konstruktywnej komunikacji z rodzicami uczniów/wychowanków.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Efektywne zebrania z rodzicami

Na skróty Obrazek znany wielu nauczycielom: niewielka grupka rodziców, wzrok unikający kontaktu z nauczycielem, wyczuwalne oczekiwanie na koniec; nieliczni aktywni, zawsze ci sami zabierający głos, podejmujący propozycje. Rodzice są różni i nauczyciel nie ma na to wpływu. Może jednak zmienić swój sposób przygotowywania i prowadzenia spotkań z rodzicami i stosować takie techniki, które pomagają włączać rodziców w […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna współpraca z rodzicami

Budowanie zaufania opartego na relacjach i autorytecie wiedzy

Na skróty Często słyszymy o upadku autorytetu nauczyciela. Czym jest ten autorytet? Jak go odbudować? Czy wystarczy sama funkcja, by dzieci i ich rodzice dostrzeli w nauczycielu autorytet i zaufali mu? Jak budować autorytet nauczyciela, który pozwoli rozwijać jego dobre relacje z uczniami i ich rodzicami, a przez to wzmacniać wzajemne zaufanie? Szkolenie jest częścią […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Komunikacja w triadzie nauczyciel – dziecko – rodzic

Na skróty Skuteczna i empatyczna komunikacja jest ważnym warunkiem budowania dobrych relacji z dziećmi i ich rodzicami. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych jest nieodzownym elementem rozwoju nauczyciela – osoby pracującej z ludźmi. To dzięki nim będzie potrafił tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, budujące […]

Kategorie
wsparcie nauczyciela współpraca z rodzicami

Radzenie sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela

Na skróty Różne czynniki sprawiają, że w nauczycielach pojawia się wiele trudnych emocji. Często trudno jest je nazwać, a jeszcze trudniej poradzić sobie z nimi. Frustracja, złość, smutek, żal, poczucie bezsilności to naturalne emocje i stany, które towarzyszą ludziom pracującym z innymi ludźmi. Oczywiście nie są one jedynymi, gdyż praca nauczyciela przynosi również wiele pozytywnych […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Jak szkoła/przedszkole może współpracować z rodzicami

Na skróty Pieczenie ciasta i opłacanie składek, to podobno najczęstsza forma współpracy rodziców ze szkołami i przedszkolami. A co innego wolno rodzicom w szkole lub przedszkolu? Jakie są możliwości współpracy? W jakie obszary życia szkoły lub przedszkola dyrektor i nauczyciele mogą i są gotowi “wpuścić” rodziców? Jak ułożyć tę współpracę, by była bezpieczna dla wszystkich stron? […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Szkolny / przedszkolny program ochrony dzieci przed przemocą

Na skróty „W kontekście tak licznych obaw, dylematów i wątpliwości w sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie to, co nas w szkole determinuje do działania to świadomość, że ochrona dziecka i ochrona dzieciństwa jest naszym obowiązkiem. Pozostaje zdobycie wiedzy, przepracowanie procedur współpracy i wybór strategii/podejścia do problemu.” (http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5604-szkola-a-pomoc-dziecku-w-sytuacji-przemocy-w-rodzinie – dostęp: 3.08.2018) Jak rozpoznać objawy krzywdzenia […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy

Na skróty „W kontekście tak licznych obaw, dylematów i wątpliwości w sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie to, co nas w szkole determinuje do działania to świadomość, że ochrona dziecka i ochrona dzieciństwa jest naszym obowiązkiem. Pozostaje zdobycie wiedzy, przepracowanie procedur współpracy i wybór strategii/podejścia do problemu.” (http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5604-szkola-a-pomoc-dziecku-w-sytuacji-przemocy-w-rodzinie – dostęp: 3.08.2018) Jak rozpoznać objawy krzywdzenia […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci

Na skróty Problem krzywdzenia dzieci nie dotyczy tylko przemocy w rodzinie. Dziecko może doświadczać przemocy ze strony dorosłych w różnych miejscach i sytuacjach swojego życia, także w szkole ze strony tych, którzy powinni się nim opiekować. Często nie jest ono gotowe do szukania pomocy, nie wie jak o nią poprosić, boi się lub wstydzi. Jak […]