Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

Na skróty Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

Na skróty Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i samodzielne myślenie to ważne kompetencje w życiu człowieka. Ich rozwój zaczyna się już w wieku kilku lat. Nauczyciele mogą wspierać ten proces poprzez dobór odpowiednich metod pracy. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Współpraca – współdecydowanie – partycypacja w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Na skróty Umiejętność planowania, wytrwałe dążenie do celu, podejmowani decyzji, poczucie sprawczości – to wybrane komponenty kompetencji przedsiębiorczość. Powinny być one rozwijane od najmłodszych lat. W szkoleniu skupiamy się na tym, jak to osiągać poprzez włączanie dzieci do współpracy i współdecydowania pokazując partycypację jako element edukacyjny.  Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Znaczenie relacji w […]

Kategorie
budowanie relacji kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

Na skróty Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
budowanie relacji kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja umiejętność uczenia (się)

Coaching, tutoring i mentoring – czym są, a czym nie są

Na skróty Coaching, tutoring i mentoring w szkole to wciąż pojęcia nowe. Często nauczycielom trudno jest wskazać różnice między nimi. Spotyka się również wiele stereotypowych podejść do tych metod porównujących je wręcz do manipulacji. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

Na skróty Ken Robinson twierdził, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego daru? Szkolenie stacjonarne […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja umiejętność uczenia (się)

Metody aktywizujące uczniów

Na skróty Aktywny uczeń, czy aktywny nauczyciel? Czyja aktywność lepiej służy uczeniu się? Jakie metody aktywizujące uczniów znają i stosują nauczyciele w szkole? Ile z nich naprawdę działa? Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody aktywizujące uczniów oraz przekonują się, że aktywizacja uczniów, to nie tylko hałas i rozgardiasz w klasie. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
Kompetencje matematyczne kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Przedmioty egzaminacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych

Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

Na skróty Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Jednym ze sposobów na rozwijanie w szkole różnorodnych kompetencji w tym samym […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Czy kompetencje są kluczowe w szkole

Wykład poświęcony znaczeniu kompetencji kluczowych i sposobom ich rozwijania w szkole. Kompetencje kluczowe zostały określone w 2006 r. w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i zaktualizowane w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Podkreślono w nim, że w dobie globalnych zmian, […]