Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i samodzielne myślenie to ważne kompetencje w życiu człowieka. Ich rozwój zaczyna się już w wieku kilku lat. Nauczyciele mogą wspierać ten proces poprzez dobór odpowiednich metod pracy.

Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, jakie działania dydaktyczno-wychowawcze zaproponuje mu nauczyciel.

Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym​. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część kursu składającego się z kilku szkoleń.

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • charakteryzuje pojęcie kreatywności i wskazuje jej wartość we współczesnym świecie
 • planuje pracę z grupą z uwzględnieniem działań stymulujących dziecięcą kreatywność
 • włącza wybrane metody twórczego działania w realizację treści z różnych obszarów edukacyjnych
 • Kreatywność, twórczość – dyskusja pojęć (wprowadzenie)
 • Rozwijanie samodzielności myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań – uczenie się radzenia sobie w sytuacji trudnej, problemowej
 • Wybrane metody i techniki twórczego działania (np. synektyka, myślenie wizualne, klasyczna metoda problemowa)
 • Ruszamy głową – szybki trening twórczości

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin dydaktycznych (zależnie od indywidualnych ustaleń)

Zajęcia mają charakter warsztatowy,  wykorzystane będą także:

 • miniwykład, prezentacja trenerska
 • praca w grupach (wypracowywanie rozwiązań, praca z tekstem)
 • dyskusja moderowana

Warunki techniczne:

 • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku)

Optymalna wielkość grupy warsztatowej: 15-25

Uczestnicy: Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

 • Szmidt K.J., Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Łódź 2017, Wyd. UŁ.
 • Olczak A., Orłowska B.A.,Edukacja przedszkolna – odkrywanie jej znaczenia, Gorzów Wlkp. 2013, Wyd. PWSZ.
 • Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999, WSiP.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 1997, WSiP.
 • Nakone L., Każde dziecko myśli inaczej, Warszawa 2008, KDC.
 • Klus-StańskaD., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004, Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K., Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, Poznań 2004, Wyd. Media Rodzina.
 • Czasopismo refleksyjnych nauczycieli „Inspirator” 2018, nr 7 – https://fedr.pl/INSPIRATOR/Inspirator_nr7.pdf
 • Czasopismo refleksyjnych nauczycieli „Inspirator” 2018, nr 6 – https://fedr.pl/INSPIRATOR/Inspirator_nr6.pdf

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Współpraca – współdecydowanie – partycypacja w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

  Umiejętność planowania, wytrwałe dążenie do celu, podejmowani decyzji, poczucie sprawczości – to wybrane komponenty kompetencji przedsiębiorczość. Powinny być one rozwijane od najmłodszych lat. W szkoleniu skupiamy się na tym, jak to osiągać poprzez włączanie dzieci do współpracy i współdecydowania pokazując partycypację jako element edukacyjny. 

  Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Znaczenie relacji w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część kursu składającego się z kilku szkoleń.

  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

  Dowiedz się więcej o szkoleniu:

  W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

  • wyjaśnia znaczenie aktywnego włączania dzieci w proces kształcenia
  • wyjaśnia potrzebę uczenia dzieci współpracy, podejmowania decyzji w procesie nauczania i uczenia się
  • dostrzega sytuacje edukacyjne sprzyjające włączaniu dzieci w proces planowania i podejmowania decyzji
  • ma świadomość znaczenia uczenia dzieci współpracy i partycypacji
  • Współpraca, współdecydowanie, partycypacja – dyskusja pojęć
  • Warunki dobrej współpracy
  • Edukacyjna wartość uczenia dzieci partycypacji
  • Metody dydaktyczne i wychowawcze oparte na współpracy, np. metoda projektów, tutoring rówieśniczy, sesje plakatowe, drama, umowy itp.)

  Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin dydaktycznych (zależnie od indywidualnych ustaleń)

  Zajęcia mają charakter warsztatowy,  wykorzystane będą także:

  • miniwykład, prezentacja trenerska
  • praca w grupach (wypracowywanie rozwiązań, praca z tekstem)
  • dyskusja moderowana

  Warunki techniczne:

  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku)

  Optymalna wielkość grupy warsztatowej: 15-25

  Uczestnicy: Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

  • Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001, Wyd. PAT.
  • Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, red. D. Waloszek, Kraków 2011, Wyd. Bliżej Przedszkola
  • Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania, red. L. Katarńczuk-Mania i E. Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra 2017, Wyd. UZ.
  • Film: Rita Pierson – Wszystkie dzieci potrzebują mistrzów – https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw

  Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

  Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

  Napisz:

   Dotyczy szkolenia (wymagane)
   Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

   Treść wiadomości
   Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

   Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

   Chcę podać więcej szczegółów

   Uczestnicy szkolenia

   Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

   Liczba grup szkoleniowych   Liczba osób w każdej grupie   Charakterystyka uczestników
   Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

   Preferowany termin szkolenia
   Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

   od

   do

   ———–
   DANE KONTAKTOWE

   Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

   Imię (wymagane)   Nazwisko (wymagane)   Adres email (wymagane)   Numer telefonu
   (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)   Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


   Wpisz rodzaj placówki:

   Twoja funkcja w placówce (wymagane):


   Wpisz swoją funkcję:

   Nazwa placówki   Adres placówki

   Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

   ———–

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

   Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

   Zobacz politykę prywatności

   udostępnij:

   Projekty edukacyjne i metody uczące rozwiązywania problemów

   To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami.

   Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

   Dowiedz się więcej o szkoleniu:

   Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

   Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

   Napisz:

    Dotyczy szkolenia (wymagane)
    Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

    Treść wiadomości
    Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

    Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

    Chcę podać więcej szczegółów

    Uczestnicy szkolenia

    Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

    Liczba grup szkoleniowych    Liczba osób w każdej grupie    Charakterystyka uczestników
    Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

    Preferowany termin szkolenia
    Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

    od

    do

    ———–
    DANE KONTAKTOWE

    Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

    Imię (wymagane)    Nazwisko (wymagane)    Adres email (wymagane)    Numer telefonu
    (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)    Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


    Wpisz rodzaj placówki:

    Twoja funkcja w placówce (wymagane):


    Wpisz swoją funkcję:

    Nazwa placówki    Adres placówki

    Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

    ———–

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

    Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

    Zobacz politykę prywatności

    udostępnij:

    Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

    Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał.

    Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

    Dowiedz się więcej o szkoleniu:

    W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

    • wskazuje najważniejsze elementy i metody wykorzystywane w tutoringu
    • identyfikuje czynniki wpływające na rozwój indywidualnych talentów ucznia
    • dobiera sposoby pracy z uczniem do jego indywidualnego stylu uczenia się
    • Tutoring jako metoda pracy z uczniem
    • Odkrywanie talentów i budowanie uważności na talenty uczniów
    • Indywidualne style uczenia się, a sposób pracy z uczniem
    • Cykl Kolba – uwzględnianie różnych stylów uczenia się w pracy dydaktycznej

    Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

    • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
    • optymalna grupa uczestników – 15-20 osób
    • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat 

    • warunki techniczne:
     • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
     • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
    • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
    • Kupaj, W. Kresa „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Warszawa 2014
    • Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania t. 1-4, wyd. WAM,
    • Tony Stoltzfus, „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, wyd. Aetos Media Sp. z o.o., Wrocław 2012
    • Kordziński, „Ty – Twój najlepszy przyjaciel. Znajdź klucz do sukcesu i dołącz do grona szczęśliwych ludzi.”, wyd. Helion, 2011
    • Łukasz T. Marciniak,Sylwia Rogala-Marciniak, „Coaching Zbiór narzędzi wspierania rozwoju”, wyd. Wolters Kluwer, 2013
    • Rzycka, „Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi”, wyd. Wolters Kluwer, 2010
    • Starr, „Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego”, wyd. Wolters Kluwer, 2015
    • S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, “Coaching inteligencji emocjonalnej”, wyd. Wolters Kluwer, 2016

    Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

    Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

    Napisz:

     Dotyczy szkolenia (wymagane)
     Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

     Treść wiadomości
     Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

     Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

     Chcę podać więcej szczegółów

     Uczestnicy szkolenia

     Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

     Liczba grup szkoleniowych     Liczba osób w każdej grupie     Charakterystyka uczestników
     Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

     Preferowany termin szkolenia
     Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

     od

     do

     ———–
     DANE KONTAKTOWE

     Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

     Imię (wymagane)     Nazwisko (wymagane)     Adres email (wymagane)     Numer telefonu
     (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)     Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


     Wpisz rodzaj placówki:

     Twoja funkcja w placówce (wymagane):


     Wpisz swoją funkcję:

     Nazwa placówki     Adres placówki

     Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

     ———–

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

     Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

     Zobacz politykę prywatności

     udostępnij:

     Coaching, tutoring i mentoring – czym są, a czym nie są

     Coaching, tutoring i mentoring w szkole to wciąż pojęcia nowe. Często nauczycielom trudno jest wskazać różnice między nimi. Spotyka się również wiele stereotypowych podejść do tych metod porównujących je wręcz do manipulacji.

     Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

     Dowiedz się więcej o szkoleniu:

     W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

     • rozróżnia coaching, mentoring i tutoring oraz wskazuje charakterystyczne dla nich elementy
     • wskazuje korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela oraz uzasadnia celowość ich wykorzystania w swojej pracy
     • posługuje się kilkoma prostymi technikami wykorzystywanymi w coachingu
     • elementy coachingu, tutoringu i mentoringu – czym się różnią i jak je zastosować w pracy nauczyciela
     • nowatorskie podejścia do edukacji i indywidualizacji pracy z uczniem poprzez zastosowanie elementów coachingu, tutoringu i mentoringu
     • wpływ tych metod na jakość procesu edukacyjnego i jego efekty oraz na zachowanie uczniów
     • zasady i korzyści z tworzenia w szkole programów wykorzystujących tutoring, coaching, mentoringu
     • wybrane techniki i narzędzia stosowane w coachingu (np. formułowanie celów rozwojowych, praca pytaniami, różne modele udzielania informacji zwrotnych)

     Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

     • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
     • optymalna grupa uczestników – 25 osób
     • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat 

     • warunki techniczne:
      • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
      • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
     • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
     • Kupaj, W. Kresa „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Warszawa 2014
     • Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania t. 1-4, wyd. WAM,
     • Tony Stoltzfus, „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, wyd. Aetos Media Sp. z o.o., Wrocław 2012
     • Kordziński, „Ty – Twój najlepszy przyjaciel. Znajdź klucz do sukcesu i dołącz do grona szczęśliwych ludzi.”, wyd. Helion, 2011
     • Łukasz T. Marciniak,Sylwia Rogala-Marciniak, „Coaching Zbiór narzędzi wspierania rozwoju”, wyd. Wolters Kluwer, 2013
     • Rzycka, „Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi”, wyd. Wolters Kluwer, 2010
     • Starr, „Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego”, wyd. Wolters Kluwer, 2015
     • S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, “Coaching inteligencji emocjonalnej”, wyd. Wolters Kluwer, 2016

     Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

     Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

     Napisz:

      Dotyczy szkolenia (wymagane)
      Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

      Treść wiadomości
      Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

      Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

      Chcę podać więcej szczegółów

      Uczestnicy szkolenia

      Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

      Liczba grup szkoleniowych      Liczba osób w każdej grupie      Charakterystyka uczestników
      Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

      Preferowany termin szkolenia
      Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

      od

      do

      ———–
      DANE KONTAKTOWE

      Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

      Imię (wymagane)      Nazwisko (wymagane)      Adres email (wymagane)      Numer telefonu
      (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)      Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


      Wpisz rodzaj placówki:

      Twoja funkcja w placówce (wymagane):


      Wpisz swoją funkcję:

      Nazwa placówki      Adres placówki

      Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

      ———–

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

      Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

      Zobacz politykę prywatności

      udostępnij:

      Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

      Ken Robinson twierdzi, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego daru?

      Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

      Dowiedz się więcej o szkoleniu:

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • definiuje pojęcie kreatywnego myślenia
      • charakteryzuje działania nauczyciela wpływające pozytywnie i negatywnie na rozwój kreatywnego myślenia u uczniów
      • podaje przykłady i sposoby wykorzystania technik i narzędzi rozwijających krytyczne myślenie u uczniów
      • projektuje lekcje z wykorzystaniem takich technik i narzędzi
      • Czym jest i czym nie jest kreatywność, na czym naprawdę polega kreatywne myślenie
      • Czy każdy jest kreatywny
      • Co rozwija kreatywność uczniów
      • „Zabójcy” kreatywności – czego unikać
      • Techniki wykorzystujące twórcze myślenie: np. burza mózgów, skojarzenia, mind mapping (mapy myśli), kapelusze de Bono i inne
      • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wychodzenie poza schemat
      • Pomysły na kreatywne lekcje – sztywność i szablonowość kontra fantazja i wyobraźnia na lekcji, efekty  „wow!”

      Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

      • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
      • optymalna grupa uczestników – 25 osób
      • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat 

      • warunki techniczne:
       • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
       • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
      • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
      • Ken Robinson – wystąpienie na TED nt. tego, że szkoły zabijają kreatywność https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl (dostęp: 30.07.2018)
      • Ken Robinson, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, 2017
      • Ken Robinson, Odkryj swój żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, 2015
      • Ken Robinson, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, 2015
      • Ken Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, 2016
      • Agnieszka Biela, Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, 2015
      • Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak, Zabawy z ryżem. Edukacyjne zabawy rozwijające kreatywność i integrację sensoryczną, 2015
      • Andrew Fuller, Psychologia geniuszu. Odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka, 2017
      • Radek Kotarski, Nic bardziej mylnego!, 2015
      • Radek Kotarski, Włam się do mózgu, 2017
      • Huther Gerald, Hauser Uli, Wszystkie dzieci są zdolne, 2014
      • Erich Petlák, Jana Zajacová, Dušan Valábik, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
      • Paul Tough, Jak dzieci osiągają sukces. Nauka siły woli i ciekawości świata, 2014

      Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

      Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

      Napisz:

       Dotyczy szkolenia (wymagane)
       Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

       Treść wiadomości
       Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

       Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

       Chcę podać więcej szczegółów

       Uczestnicy szkolenia

       Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

       Liczba grup szkoleniowych       Liczba osób w każdej grupie       Charakterystyka uczestników
       Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

       Preferowany termin szkolenia
       Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

       od

       do

       ———–
       DANE KONTAKTOWE

       Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

       Imię (wymagane)       Nazwisko (wymagane)       Adres email (wymagane)       Numer telefonu
       (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)       Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


       Wpisz rodzaj placówki:

       Twoja funkcja w placówce (wymagane):


       Wpisz swoją funkcję:

       Nazwa placówki       Adres placówki

       Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

       ———–

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

       Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

       Zobacz politykę prywatności

       udostępnij:

       Model umiejętności STEAM – szkolne projekty interdyscyplinarne

       STEAM to model edukacji, który łączy kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Jednym ze sposobów na ich rozwijanie w szkole są projekty interdyscyplinarne.

       Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

       Dowiedz się więcej o szkoleniu:

       W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

       • charakteryzuje model STEAM
       • uzasadnia zasadność stosowania modelu STEAM w edukacji
       • podaje przykłady i możliwości wykorzystania modelu STEAM w swojej pracy
       • konstruuje proste projekty w oparciu o model STEAM
       • czym jest STEAM, czyli o łączeniu nauki z technologią, inżynierią, sztuką i matematyką
       • praca w modelu STEAM – kompetencje kluczowe i nowa podstawa programowa
       • przykłady projektów interdyscyplinarnych realizowanych w modelu STEAM
       • warsztaty praktyczne- realizacja mini projektu w modelu STEAM
       • wykorzystanie druku 3D w szkole

       wykład, dyskusja, praca indywidualna i zespołowa

       • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
       • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
       • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
       • warunki techniczne:
        • dostęp do szerokopasmowego internetu
        • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
        • komputery lub tablety dla uczestników (z dostępem do internetu)
       • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

       Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

       Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

       Napisz:

        Dotyczy szkolenia (wymagane)
        Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

        Treść wiadomości
        Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

        Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

        Chcę podać więcej szczegółów

        Uczestnicy szkolenia

        Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

        Liczba grup szkoleniowych        Liczba osób w każdej grupie        Charakterystyka uczestników
        Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

        Preferowany termin szkolenia
        Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

        od

        do

        ———–
        DANE KONTAKTOWE

        Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

        Imię (wymagane)        Nazwisko (wymagane)        Adres email (wymagane)        Numer telefonu
        (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)        Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


        Wpisz rodzaj placówki:

        Twoja funkcja w placówce (wymagane):


        Wpisz swoją funkcję:

        Nazwa placówki        Adres placówki

        Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

        ———–

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

        Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

        Zobacz politykę prywatności

        udostępnij:

        Metody aktywizujące uczniów

        Aktywny uczeń, czy aktywny nauczyciel? Czyja aktywność lepiej służy uczeniu się? Jakie metody aktywizujące uczniów znają i stosują nauczyciele w szkole? Ile z nich naprawdę działa?

        Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody aktywizujące uczniów oraz przekonują się, że aktywizacja uczniów, to nie tylko hałas i rozgardiasz w klasie.

        Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

        Dowiedz się więcej o szkoleniu:

        W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

        • charakteryzuje różne rodzaje aktywności uczniów i opisuje ich związki ze stylami uczenia się
        • opisuje wybrane metody aktywizujące uczniów
        • dobiera metody aktywizujące uczniów do rodzaju aktywności i stylu uczenia się
        • projektuje „aktywną lekcję” przy wykorzystaniu poznanych metod i narzędzi
        • Metody aktywizujące uczniów i zestawy narzędzi aktywizujących wraz z omówieniem ich zastosowania i różnych wariantów przeprowadzenia:
         • Różne formy pracy grupowej oraz różne sposoby podziału na grupy
         • Symulacje
         • Analizy przypadków
         • Quizy i gry online (aplikacje do tworzenia własnych narzędzi)
         • Krzyżówki tradycyjne i elektroniczne (aplikacje do łatwego tworzenia własnych krzyżówek)
         • Praca z informacjami wyszukanymi przez uczniów
         • Aktywne podsumowanie lekcji
         • Wykorzystanie “gadżetów” aktywizujących (np. specjalne kostki do gry, karty aktywizujące, obrazki, klocki)
         • “Energizery” i “koncentratory” – zabawy i ćwiczenia pobudzające oraz zwiększające koncentrację
        • Rodzaje aktywności uczniów zależne od ich stylów uczenia się, predyspozycji i chwilowej gotowości
        • Czynniki wpływające na aktywność uczniów
        • Zasady tworzenia aktywnej lekcji:
         • Metody aktywne – narzędzie czy cel?
         • Różnicowanie form adekwatnie do różnych rodzajów aktywności
         • Zachowanie proporcji między formą a treścią
        • Wykorzystywanie metod aktywizujących w innych aspektach pracy nauczyciela, jako metod podnoszących efektywność współpracy:
         • Pomysły na prowadzenie spotkań z rodzicami
         • Metody wykorzystywane podczas spotkań rad pedagogicznych lub zespołów nauczycielskich

        Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

        • czas trwania  – 2×4 godziny dydaktyczne (lub jedno spotkanie trwające 8 godzin dydaktycznych)
        • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
        • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
        • warunki techniczne:
         • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
         • stoliki ustawione w wyspy (po 5-7 osób przy stoliku)
        • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
        • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
        • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
        • Richard Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2013
        • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
        • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
        • Radek Kotarski, Włam się do mózgu, 2017
        • Huther Gerald, Hauser Uli, Wszystkie dzieci są zdolne, 2014
        • Erich Petlák, Jana Zajacová, Dušan Valábik, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
        • Aleksandra Pezda, Koniec epoki kredy, 2011
        • Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, PWN 2011
        • Mel Silberman, Elaine Biech, Metody aktywizujące w szkoleniach, Warszawa 2016
        • Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, GWP 2014
        • Jarmuż Sławomir, Kossowska Małgorzata, Witkowski Tomasz, Psychologia dla trenerów, Wolters Kluwer 2017
        • Łaguna Mariola, Kozak Agnieszka, Metody prowadzenia szkoleń, GWP 2014
        • Akademia Khana – Spersonalizowane materiały dydaktyczne dla wszystkich grup wiekowych https://pl.khanacademy.org (dostęp: 31.07.2018)
        • Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli – scholaris.pl (dostęp: 31.07.2018)
        • Tagxedo – aplikacja do tworzenia chmury słów – http://www.tagxedo.com/ (dostęp: 31.07.2018)
        • Kahoot, Quizizz – Portale oferujące możliwość tworzenia quizów, w których udział uczniowie biorą wykorzystując swoje telefony komórkowe – getkahoot.com; www.quizizz.com (dostęp: 31.07.2018)

        LearningApps – portal do tworzenia interaktywnych alikacji (gier, zadań edukacyjnych) – www.learningapps.org (dostęp: 31.07.2018)

        Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

        Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

        Napisz:

         Dotyczy szkolenia (wymagane)
         Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

         Treść wiadomości
         Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

         Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

         Chcę podać więcej szczegółów

         Uczestnicy szkolenia

         Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

         Liczba grup szkoleniowych         Liczba osób w każdej grupie         Charakterystyka uczestników
         Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

         Preferowany termin szkolenia
         Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

         od

         do

         ———–
         DANE KONTAKTOWE

         Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

         Imię (wymagane)         Nazwisko (wymagane)         Adres email (wymagane)         Numer telefonu
         (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)         Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


         Wpisz rodzaj placówki:

         Twoja funkcja w placówce (wymagane):


         Wpisz swoją funkcję:

         Nazwa placówki         Adres placówki

         Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

         ———–

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

         Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

         Zobacz politykę prywatności

         udostępnij:

         Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

         Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

         Głównym celem szkolenia jest poznanie przez nauczycieli modelu STEAM oraz możliwości jego wykorzystania w procesach dydaktycznych

         Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

         Dowiedz się więcej o szkoleniu:

         W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

         • charakteryzuje model STEAM
         • uzasadnia zasadność stosowania modelu STEAM w edukacji
         • podaje przykłady i możliwości wykorzystania modelu STEAM w swojej pracy
         • konstruuje proste projekty w oparciu o model STEAM
         • czym jest STEAM, czyli o łączeniu nauki z technologią, inżynierią, sztuką i matematyką
         • praca w modelu STEAM – kompetencje kluczowe i nowa podstawa programowa
         • przykłady projektów interdyscyplinarnych realizowanych w modelu STEAM
         • warsztaty praktyczne- realizacja mini projektu w modelu STEAM
         • wykorzystanie druku 3D w szkole

         wykład, dyskusja, praca indywidualna i zespołowa

         • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
         • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
         • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
         • warunki techniczne:
          • dostęp do szerokopasmowego internetu
          • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
          • komputery lub tablety dla uczestników (z dostępem do internetu)
         • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

         Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

         Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

         Napisz:

          Dotyczy szkolenia (wymagane)
          Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

          Treść wiadomości
          Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

          Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

          Chcę podać więcej szczegółów

          Uczestnicy szkolenia

          Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

          Liczba grup szkoleniowych          Liczba osób w każdej grupie          Charakterystyka uczestników
          Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

          Preferowany termin szkolenia
          Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

          od

          do

          ———–
          DANE KONTAKTOWE

          Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

          Imię (wymagane)          Nazwisko (wymagane)          Adres email (wymagane)          Numer telefonu
          (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)          Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


          Wpisz rodzaj placówki:

          Twoja funkcja w placówce (wymagane):


          Wpisz swoją funkcję:

          Nazwa placówki          Adres placówki

          Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

          ———–

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

          Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

          Zobacz politykę prywatności

          udostępnij:

          Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

          Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze.

          Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed takim rozwojem.

          Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

          Dowiedz się więcej o szkoleniu:

          W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

          • wskazuje powiązania kompetencji kluczowych z podstawą programową i innymi dokumentami oświatowymi
          • określa, jakie kompetencje kluczowe powinien posiadać uczeń na końcu etapu edukacyjnego
          • wskazuje sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych
          • przygotowuje i realizuje programy nauczania rozwijające kompetencje kluczowe uczniów
          • wybiera takie formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów
          • współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
          • kompetencje kluczowe (wybrana kompetencja) w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
          • model absolwenta/ucznia kończącego etap edukacyjny wyposażonego w kompetencje kluczowe (wybraną kompetencję)
          • sposoby rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów
          • kompetencje kluczowe w programach nauczania
          • rozwijanie kompetencji kluczowych w sytuacjach pozalekcyjnych
          • procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
          • planowanie spójnych działań na poziomie szkoły zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów

          warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

          • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
          • optymalna grupa uczestników – 25-40
          • warunki techniczne:
           • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
           • stoły powinny być ustawione w wyspy
           • sala wyposażona w projektor i ekran 
          • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
          • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

          Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

          Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

          Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

          Napisz:

           Dotyczy szkolenia (wymagane)
           Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

           Treść wiadomości
           Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

           Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

           Chcę podać więcej szczegółów

           Uczestnicy szkolenia

           Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

           Liczba grup szkoleniowych           Liczba osób w każdej grupie           Charakterystyka uczestników
           Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

           Preferowany termin szkolenia
           Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

           od

           do

           ———–
           DANE KONTAKTOWE

           Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

           Imię (wymagane)           Nazwisko (wymagane)           Adres email (wymagane)           Numer telefonu
           (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)           Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


           Wpisz rodzaj placówki:

           Twoja funkcja w placówce (wymagane):


           Wpisz swoją funkcję:

           Nazwa placówki           Adres placówki

           Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

           ———–

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

           Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

           Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

           Zobacz politykę prywatności

           Połącz

           Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA", który poświęcony jest poznaniu i diagnozowaniu kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

           udostępnij: