Kategorie
kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe

Tablice interaktywne – efektywne wykorzystywanie podczas lekcji

Na skróty Tablice interaktywne stają się coraz powszechniejszym wyposażeniem w szkołach i przedszkolach. Niestety często są one wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu. Wynika to z jednej strony z braku umiejętności obsługi takich tablic, a z drugiej – z trudności związanych z przygotowaniem lekcji, której przebieg uwzględnia wykorzystanie tablicy. Warsztaty mają na celu zarówno naukę obsługi tablic […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe

Smartfony w szkole – rozwiązania edukacyjne i organizacyjno-prawne

Na skróty Dla wielu dorosłych, w tym nauczycieli, smartfony w ręku ucznia, to zło. Prawdą jest, że uczniowie spędzają wiele czasu korzystając ze smartfonów. Nie wszystko, co robią przy ich użyciu jest bardzo wartościowe. Ale kto uczy dzieci i młodzież jak sensownie korzystać z technologii, którą mają w kieszeni? Jak zaprzęgnąć ją do uczenia się?  […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe

TIK na lekcji – darmowe narzędzia i programy

Na skróty Wielu nauczycieli jest przekonanych, że uczniowie sprawniej od nich posługują się nowoczesnymi technologiami, więc rezygnują z wykorzystywania TIK na lekcji w obawie o kompromitację. Czasem powodem rezygnacji jest rutyna i przyzwyczajenie do starych “dobrych” metod lub chęć zaoszczędzenia czasu. Podczas szkolenia poznacie kilka bezpłatnych aplikacji, które bez trudu wykorzystacie podczas lekcji na każdym przedmiocie. […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora kierunki polityki oświatowej umiejętność uczenia (się)

Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela

Na skróty Ocenianie w szkole jest jednym z ważnych elementów uczenia się. Jego celem jest „informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  (…)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej” […]