Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Standardy ochrony małoletnich

Na skróty 24 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich m.in. w szkołach i przedszkolach*. Nasze szkolenie to jednak nie tylko wsparcie w przygotowaniu dokumentu. Pokazujemy również, w jaki sposób wdrożyć standardy ochrony małoletnich i sprawić, żeby były przestrzegane w placówce. Standardy ochrony małoletnich, to przede wszystkim krok w […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Prawo oświatowe

Na skróty Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Znajmość aktualnych przepisów prawa oświatowego jest niezbędna w pracy dyrektora szkoły/przedszkola i w pracy nauczycieli. Nasze szkolenia z tego obszaru przygotowywane są pod konkretne potrzeby szkoły/przedszkola lub wg pojawiających się zmian w przepisach. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela

Na skróty Awans zawodowy nauczyciela wiąże się ze spełnieniem wielu różnych wymagań oraz opracowaniem odpowiedniej dokumentacji w określonych terminach. Nasze szkolenie pokazuje prawne i praktyczne aspekty awansu na poszczególne stopnie. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora kierunki polityki oświatowej TIK i kompetencje cyfrowe wsparcie nauczyciela

Google dla edukacji/Microsoft 365 dla edukacji – warsztat wdrożeniowy

Na skróty A gdyby tak prawie całą szkołę przenieść w chmury? Wirtualne chmury! Jeśli tego spróbujecie, nie będzie chcieli wrócić na ziemię. Czas edukacji zdalnej pokazała, jak ważne są umiejętności korzystania z narzędzi do pracy online. Jednak uczenie zdalne to nie tylko spotkanie online z uczniami w czasie rzeczywistym. Środowiska takie jak Google dla Edukacji […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

Na skróty Prowadzenie zajęć otwartych wiąże się z dużym stresem. Wielu nauczycieli unika takiego doświadczenia, chociaż może być ono bardzo rozwojowe dla ich umiejętności pracy z uczniami. Podczas szkolenia możemy pracować nad tym, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia zajęć, ale także do pełnienia roli obserwatora udzielającego informacji zwrotnej i do przyjmowania jej. Możemy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela

Na skróty 1 września 2018 weszły w życie zmiany w systemie oceny pracy nauczycieli. Obejmują one wszystkich nauczycieli i dyrektorów. Szczegółowe kryteria tej oceny określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Lider zespołu nauczycielskiego

Na skróty Bycie liderem to duże wyzwanie, które często budzi obawy. Podczas szkolenia pokazujemy m.in., co to znaczy być liderem, jakich kompetencji do tego potrzeba, jak ustalać zasady współpracy z zespołem. Możemy w trakcie zajęć razem z Wami ustalić zasady pracy zespołów zadaniowych i rolę ich liderów. Więcej szczegółów ustalimy podczas rozmowy. To szkolenie przygotujemy […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora

Ewaluacja wewnętrzna – warsztat praktyczny

Ewaluacja wewnętrzna – “2 w 1” – warsztaty i realizacja ewaluacji wewnętrznej w Twojej szkole/przedszkolu. 2-modułowy praktyczny warsztat, to kompleksowe wsparcie nauczyciela i szkoły w prowadzeniu użytecznej i prostej ewaluacji swojej pracy.  Dzięki wsparciu eksperta uczestnicy mogą poznać zasady oraz zaprojektować i przeprowadzić badanie proste i użyteczne dla nauczyciela i szkoły. Pokazujemy jak przeprowadzić badania bez ankiet, […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora

Od wniosku do rekomendacji

Na skróty Wnioski i rekomendacje to ważny element prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, diagnoz oraz różnego rodzaju badań. Stanowią o ich użyteczności w dalszej pracy. Jednak formułowanie wniosków i rekomendacji wciąż sprawia trudności wielu nauczycielom. Warto wiedzieć jak na podstawie analizy danych przejść od wniosku do rekomendacji, bo dzięki temu Wasze refleksje będą bardziej przydatne, a raporty […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora wsparcie nauczyciela

Alternatywne narzędzia badawcze – ewaluacja bez ankiet i biurokracji

Na skróty Jeśli nie ankieta, to co? Ankieta jest często stosowanym narzędziem prowadzenia badań. Ma one wiele zalet, ale również wiele mankamentów. Jednym z największych jest to, że uczestnicy badania mają odroczony wgląd w jego wyniki lub wcale tego wglądu nie mają.  Alternatywne metody i narzędzia badawcze pozwalają przeprowadzić badanie szybko i tanio. Dodatkowo wiele z […]