Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze wsparcie nauczyciela

Radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

Na skróty Nieprzestrzeganie przez uczniów zasad, trudne i prowokacyjne zachowania z ich strony, to coraz częstsze wyzwania stojące przed nauczycielami. Ważne stają się zatem umiejętności nauczyciela związane z prewencją i profilaktyką takich zachowań oraz umiejętność właściwego podejmowania interwencji w trudnej sytuacji. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Zarządzanie zespołem klasowym – harmonia i dyscyplina

Na skróty Stworzenie warunków do rozwoju uczniów jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Ład, harmonia i dyscyplina rozumiana jako przestrzeganie przyjętych zasad są ważnymi warunkami w tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Istotną kompetencją nauczyciela jest zatem umiejętność zarządzania zespołem klasowym, zarówno w ujęciu strategicznym (prewencyjnym), jak i interwencyjnym. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji umiejętność uczenia (się)

Motywacja a strategie uczenia się

Na skróty Umiejętność motywowania uczniów do uczenia się, to ważna kompetencja nauczycielska. Jak zastąpić zewnętrzny nadzór wewnętrzną motywacją? Czy skuteczna manipulacja, to to samo, co umiejętne motywowanie? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej […]