Kategorie
Szkolenia archiwalne

Motywacja uczniów w czasie edukacji zdalnej i hybrydowej

Na skróty Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich motywacji do uczenia się to niezwykle trudne zadanie. Szczególnego wymiaru nabiera w czasie edukacji zdalnej. Jaki rodzaj motywacji sprawdza się w przypadku uczenia się uczniów?  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Realizacja podstawy programowej w edukacji zdalnej

Na skróty Co oznacza „realizacja podstawy programowej” i do czego jest zobowiązany nauczyciel w tym zakresie? Jak pracować z treściami podstawy programowej oraz zapewniać warunki jej realizacji w czasie nauki zdalnej? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Edukacja hybrydowa

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Obecna sytuacja pokazuje, że niezwykle istotne jest uczenie się za zdalne i hybrydowe wykorzystujące nowoczesne narzędzia internetowe. Umiejętności związane z takim aspektem uczenia (się) są potrzebne zarówno nauczycielom, jak […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Praca zdalna w usłudze MS Teams

Na skróty Poznaj pakiet Office 365 dla edukacji i zacznij korzystać z niego w zdalnej pracy z uczniami i nauczycielami. Dzięki aplikacji MS Teams twórz klasy, przekazuj uczniom materiały do pracy, zadania, monitoruj ich postępy, zachęcaj do współpracy zespołowej, utrzymuj kontakt.   Szkolenie realizowane online lub stacjonarnie. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Jak z sensem uczyć zdalnie i hybrydowo

Na skróty Wykorzystywanie internetu do zdalnego uczenia (się) wymaga zarówno umiejętności obsługiwania różnych aplikacji, jak też wiedzy na temat różnych stylów i strategii uczenia się uczniów. Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje możliwość skutecznego wspierania uczniów. Dzięki takiemu połączeniu można projektować pracę z uczniami i dla uczniów, która będzie przynosić wymierne efekty.  Szkolenie stacjonarne lub […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Pomiar dydaktyczny – konteksty zastosowania w praktyce szkolnej

Na skróty Pomiar dydaktyczny dostarcza wiedzy na temat poziomu osiągnięć ucznia. Wiedza ta jest potrzebna samemu uczniowi, nauczycielowi i rodzicom ucznia. Dzięki takim informacjom możliwe jest planowanie działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Aby to osiągnąć niezbędne jest prowadzenie pomiaru osiągnięć uczniów w sposób zobiektywizowany. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Jak rozmawiać z uczniami o seksualności

Seksualność w rozmowach z uczniami, nawet tymi najmłodszymi, to coraz częstszy temat. Dowiedz się, jak rozmawiać z uczniami o seksualności, by rozmowy te niosły dla nich korzyści rozwojowe. Przygotujemy dla Was szkolenie dostosowane do wieku dzieci, z którymi pracujecie. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Pierwsza pomoc w szkole

Podczas przerwy uczeń upadł, stracił przytomność, a z rany na głowie poleciała krew. Co zrobił dyżurujący nauczyciel lub inny pracownik szkoły? Sprawnie i bezpiecznie udzielił chłopcu pomocy, czy rozpaczliwie wzywał pielęgniarkę, która akurat tego dnia nie była obecna? Sprawna i prawidłowa pierwsza pomoc w szkole i przedszkolu to bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. http://Array „Pracownicy szkoły […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Model umiejętności STEAM – szkolne projekty interdyscyplinarne

STEAM to model edukacji, który łączy kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Jednym ze sposobów na ich rozwijanie w szkole są projekty interdyscyplinarne. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich […]

Kategorie
Szkolenia archiwalne

Odwrócona lekcja

Na skróty A może by tak odwrócić kota ogonem? Co by było, gdyby uczniowie odrabiali zadanie domowe przed lekcją? A gdyby tak przychodzili na lekcję i już umieli temat? Jakie mogłyby być efekty pracy z uczniem, gdyby całe zajęcia można było poświęcić na ćwiczenie i doskonalenie umiejętności? To jest możliwe! Wystarczy…odwrócić lekcję. Odwrócona lekcja to […]