Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się) wsparcie nauczyciela

Co zrobić, żeby uczniowie chcieli odrobić? (zadanie domowe)

Na skróty Praca domowa może przyczyniać się do rozwoju uczniów. Aby tak się stało nie powinna budzić obawyprzed negatywną oceną. Jak zatem zachęcić naszych podopiecznych do wykonywania zadań, za które nieotrzymają oceny wyrażonej stopniem? Rozwiązaniem jest wykorzystanie podstawowych mechanizmówrządzących ludzką motywacją, ciekawych i rozwijających technik uczenia się wykorzystującychmechanizmy grywalizacji oraz myślenie kreatywne. Dobrowolna praca domowa […]

Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Standardy ochrony małoletnich

Na skróty 24 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich m.in. w szkołach i przedszkolach*. Nasze szkolenie to jednak nie tylko wsparcie w przygotowaniu dokumentu. Pokazujemy również, w jaki sposób wdrożyć standardy ochrony małoletnich i sprawić, żeby były przestrzegane w placówce. Standardy ochrony małoletnich, to przede wszystkim krok w […]

Kategorie
TIK i kompetencje cyfrowe umiejętność uczenia (się) wsparcie nauczyciela

Sztuczna inteligencja (AI) w służbie nauczyciela

Na skróty Wykorzystanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI*) pozwala nauczycielom skrócić czas pracy poświęcony na przygotowywanie materiałów edukacyjnych o kilkadziesiąt procent. Zastosowanie bezpłatnych programów pomaga szybko przygotować spersonalizowane sprawdziany umożliwiające   ocenę postępów edukacyjnych uczniów oraz materiały do wizualizowania treści uczenia się. Sztuczna inteligencja dla nauczyciela to szansa na efektywniejszą pracę. * AI – z […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Na skróty Proces oceniania uczniów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i służyć ich rozwojowi. Błędnie sformułowane zapisy w statuach placówek mogą prowadzić do kwestionowania ocen przez uczniów oraz ich rodziców. Obowiązujące przepisy regulujące ocenianie zapewniają polskim nauczycielom olbrzymią autonomię, lecz często są błędnie przez nich interpretowane. Dobrze przemyślany i zapisany w dokumentach placówki […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Kształtowanie nowych umiejętności samoobsługowych

Na skróty: Kształtowanie nowych umiejętności samoobsługowych u dzieci ze spektrum autyzmu wymaga cierpliwego i umiejętnego podejścia nauczyciela. Naucz się jak motywować, wymagać i kształtować te umiejętności. Motywowanie i kontrola poleceniowa  pomogą dzieciom ze spektrum autyzmu w rozwijaniu ich umiejętności samoobsługowych.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Praca z zachowaniem trudnym u dziecka ze spektrum autyzmu

Na skróty: Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu jest wymagająca. Nauczyciel często spotyka się z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami takich dzieci. Naucz się jak pracować nad takimi zachowaniami przy wykorzystaniu elementów terapii behawioralnej. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja a wygaszanie zachowań trudnych

Na skróty Trudne i niepożądane zachowania dzieci są często wynikiem braku umiejętności wyrażania emocji, potrzeb, myśli. Wykorzystaj komunikację alternatywną do wygaszania zachowań trudnych. Wspieraj dzieci w komunikowaniu się w sytuacjach, które są dla nich trudne. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Na skróty Komunikacja wspomagająca i alternatywna, czyli  jak wspierać komunikację dzieci mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Zagadnienie ważne, ponieważ coraz częściej nauczyciele pracują z dziećmi, które mają ograniczenia związane z komunikacją werbalną. Poznaj różne rodzaje komunikacji: PECS, Komunikator MÓWik, gesty Makatonu itp.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie […]

Kategorie
Szkolenia dla rad

Szkolenia archiwalne

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) W tej kategorii zamieszczamy szkolenia, które realizowaliśmy w przeszłości. Wiele z nich straciło na swej aktualności ze względu na zmianę warunków pracy w szkołach (np. szkolenia z zakresu edukacji zdalnej). Część zaś zastąpiliśmy innymi szkoleniami o zbliżonej tematyce. Jesteśmy jednak gotowi przeprowadzić konkretne zarchiwizowane szkolenie lub zaprojektować […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Na skróty: Wzrastająca dostępność szkół i przedszkoli sprawia, że coraz częściej nauczyciele i nauczycielki placówek ogólnodostępnych pracują z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wśród nich są także osoby ze spektrum autyzmu. Zrozumienie mechanizmów ich zachowania oraz poznanie sposobów reagowania na nie jest kluczem do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. Szkolenie stacjonarne lub online To […]