Kategorie
rady pedagogiczne

Współpraca z rodzicami

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki to jedno z wymagań państwa wobec szkół i przedszkoli. Niestety prawie każdy nauczyciel ma taką grupę rodziców swoich uczniów, z którymi wolałby się nie spotykać lub przynajmniej czuje dreszcz niepokoju przed takim spotkaniem. Często mówi się o nich “trudni rodzice”. Lepiej […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Praca z najmłodszymi dziećmi jest odpowiedzialnym i często niedocenianym wyzwaniem dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego etapu edukacyjnego. W tej kategorii oferujemy szkolenia i warsztaty dedykowane właśnie tej grupie nauczycieli. Ze względu na to, że nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 to najczęściej mało liczna grupa w swoich placówkach, […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Kompetencje kluczowe

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) To kompetencje kluczowe decydują o tym, czy uczeń będzie gotowy do funkcjonowania we współczesnym i przyszłym świecie. Dzisiejszy 10-latek przejdzie bowiem na emeryturę po 2070 roku! W dobie gwałtownych zmian i globalizacji uczniom potrzebne będą kompetencje kluczowe, które pozwolą im funkcjonować w świecie, którego nie umiemy sobie […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Nasze wsparcie dla dyrektorów jest wielowymiarowe: wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, audyt dokumentacji, analiza indywidualna i sesje coachingowe, szkolenia z zarządzania, ewaluacji, przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Oferujemy także procesowe wspomaganie szkoły, które jest znakomitym sposobem wprowadzania realnych i trwałych zmian w sposobie funkcjonowania placówki. Analiza indywidualna Extended DISC: Analiza […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Wsparcie nauczyciela

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Ostatnie lata niosą ze sobą ogrom wyzwań dla nauczycieli. Wymagają odporności psychicznej, radzenia sobie z emocjami, dbania o własny dobrostan. Duża zmienność rzeczywistości cechująca współczesny świat jest nie tylko czynnikiem stresu, ale również wzywa do permanentnego rozwoju. Uczenie się przez całe życie jest znakiem szczególnym współczesności. Analiza […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Wsparcie psychologiczne

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest jednym z podstawowych obowiązków szkoły i nauczycieli. Bezpieczeństwo ucznia ma wiele wymiarów: dotyczy m.in. bezpieczeństwa fizycznego związanego z nieszczęśliwymi wypadkami,  agresją i przemocą fizyczną i psychiczną ze strony innych uczniów lub osób dorosłych, a także z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu i […]