Kategorie
rady pedagogiczne

Programowanie

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Nauka programowania/kodowania staje się stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej i na kolejnym etapie edukacyjnym jest nie tylko dodatkiem do procesu edukacyjnego, ale jego ważnym elementem. Dzięki nauce programowania uczniowie rozwijają swoje zainteresowania oraz uczą się logicznego myślenia. W zakresie […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Uczniowie ze SPE

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Coraz częściej w szkołach i przedszkolach nauczyciele pracują z uczniami, którzy są bardzo różnorodni pod względem ich potrzeb edukacyjnych. Specjalne (indywidualne) potrzeby edukacyjne dotyczą nie tylko uczniów z orzeczeniami czy diagnozami, ale także uczniów szczególnie uzdolnionych lub mających trudności w nauce wynikające z problemów emocjonalnych lub środowiskowych. […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Integracja uczniów

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Integracja czyli scalanie, to proces, którego efektem jest łączenie poszczególnych części w całość. Ten proces jest ważny zawsze, ale szczególnego znaczenia nabrał w ostatnim czasie. Pandemia wymusiła na nas działania odwrotne – wprowadzenie dystansu społecznego, szkoły online, zamknięcie się w domach, co miało ogromny wpływ na rozszczelnienie, […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Większość naszych szkoleń przygotowujemy z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz planów nadzoru kuratoriów oświaty. MEiN przygotował następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Praca z najmłodszymi dziećmi jest odpowiedzialnym i często niedocenianym wyzwaniem dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego etapu edukacyjnego. W tej kategorii oferujemy szkolenia i warsztaty dedykowane właśnie tej grupie nauczycieli. Ze względu na to, że nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 to najczęściej mało liczna grupa w swoich placówkach, […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność, kooperacja

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Kompetencja nazywana przedsiębiorczością dotyczy nie tylko zdolności poruszania się po rynku pracy i realizowania przedsięwzięć biznesowych. To przede wszystkim zdolność do brania swojego życia w swoje ręce oraz poczucie odpowiedzialności i sprawczości wynikające z wiary w siebie. Kreatywność zaś, to przede wszystkim gotowość i umiejętność do poszukiwania […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Budowanie relacji

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność budowania dobrych relacji z uczniami to ważna kompetencja nauczycielska. Poczucie zaufania i bezpieczeństwa jest ważnym czynnikiem wspierającym uczenie się. „Bez dobrych relacji nie ma efektywnej nauki. Komu żal czasu na budowanie relacji, bo skupia się na realizacji programu, ten nie rozumie natury procesu uczenia się i […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Umiejętność uczenia (się)

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Niestety wiele osób postrzega je stereotypowo jako proces „zaliczania” kolejnego sprawdzianu, egzaminu, testu.  Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym […]

Kategorie
rady pedagogiczne

TIK i kompetencje cyfrowe

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i ich stosowanie na lekcji nie jest trudne, zaś korzyści, które z tego wynikają mogą być znaczące. Trzeba pamiętać, że kompetencje cyfrowe to jedne z kompetencji kluczowych, a więc takich, które powinien mieć nauczyciel i które powinien rozwijać u swoich uczniów. Szczególnie […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Kompetencje matematyczne

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów to duże wyzwanie dla wielu nauczycieli i uczniów. Nasze warsztaty z serii matematycznych inspiracji są skierowane przede wszystkim do nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej. Dobrym rozwiązaniem przy ich organizacji jest skorzystanie z modelu MULTIGRONO, dzięki któremu kilka szkół może stworzyć grupę szkoleniową ze swoich […]