Kategorie
rady pedagogiczne

Integracja uczniów

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Integracja czyli scalanie, to proces, którego efektem jest łączenie poszczególnych części w całość. Ten proces jest ważny zawsze, ale szczególnego znaczenia nabrał w ostatnim czasie. Pandemia wymusiła na nas działania odwrotne – wprowadzenie dystansu społecznego, szkoły online, zamknięcie się w domach, co miało ogromny wpływ na rozszczelnienie, […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Większość naszych szkoleń przygotowujemy z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz planów nadzoru kuratoriów oświaty. MEiN przygotował następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Edukacja hybrydowa

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Obecna sytuacja pokazuje, że niezwykle istotne jest uczenie się za zdalne i hybrydowe wykorzystujące nowoczesne narzędzia internetowe. Umiejętności związane z takim aspektem uczenia (się) są potrzebne zarówno nauczycielom, jak […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność, kooperacja

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Kompetencja nazywana przedsiębiorczością dotyczy nie tylko zdolności poruszania się po rynku pracy i realizowania przedsięwzięć biznesowych. To przede wszystkim zdolność do brania swojego życia w swoje ręce oraz poczucie odpowiedzialności i sprawczości wynikające z wiary w siebie. Kreatywność zaś, to przede wszystkim gotowość i umiejętność do poszukiwania […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Budowanie relacji

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność budowania dobrych relacji z uczniami to ważna kompetencja nauczycielska. Poczucie zaufania i bezpieczeństwa jest ważnym czynnikiem wspierającym uczenie się. „Bez dobrych relacji nie ma efektywnej nauki. Komu żal czasu na budowanie relacji, bo skupia się na realizacji programu, ten nie rozumie natury procesu uczenia się i […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Umiejętność uczenia (się)

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Niestety wiele osób postrzega je stereotypowo jako proces „zaliczania” kolejnego sprawdzianu, egzaminu, testu.  Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym […]

Kategorie
rady pedagogiczne

TIK i programowanie

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i ich stosowanie na lekcji nie jest trudne, zaś korzyści, które z tego wynikają mogą być znaczące. Trzeba pamiętać, że kompetencje cyfrowe to jedne z kompetencji kluczowych, a więc takich, które powinien mieć nauczyciel i które powinien rozwijać u swoich uczniów. Szczególnie […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Kompetencje matematyczne

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów to duże wyzwanie dla wielu nauczycieli i uczniów. Nasze warsztaty z serii matematycznych inspiracji są skierowane przede wszystkim do nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej. Dobrym rozwiązaniem przy ich organizacji jest skorzystanie z modelu MULTIGRONO, dzięki któremu kilka szkół może stworzyć grupę szkoleniową ze swoich […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Działania wychowawcze

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Postawa szacunku wobec innych ludzi, ich dorobku, ekspresji, różnorodności, to jedna ze składowych kompetencji kluczowych. W świecie, w którym kontakt i komunikacja odgrywają bardzo ważną rolę jest to podstawowa kompetencja. Niestety uczniowie niejednokrotnie nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami – reagują agresją lub uległością, nie są […]

Kategorie
rady pedagogiczne

Współpraca z rodzicami

kategoria szkoleń: Na skróty Wprowadzenie (kliknij, żeby rozwinąć/zwinąć) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki to jedno z wymagań państwa wobec szkół i przedszkoli. Niestety prawie każdy nauczyciel ma taką grupę rodziców swoich uczniów, z którymi wolałby się nie spotykać lub przynajmniej czuje dreszcz niepokoju przed takim spotkaniem. Często mówi się o nich “trudni rodzice”. Lepiej […]